Bestellen zaden en plantmateriaal

Wij vinden het belangrijk om hoogwaardige en/of autochtone zaden en plantmaterialen te delen met andere natuurbeherende organisaties, kwekers en particuliere boseigenaren. Op die manier kunnen we samen bijdragen aan de biodiversiteit en kwaliteit in bossen, natuur en landschap.

Bestellen

Voor het bestellen van zaden en plantmateriaal kunt u contact opnemen met zaad.plantsoen@staatsbosbeheer.nl. Wij staan vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een hoge kwaliteit zaden en plantmateriaal. Samen met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en particulieren zetten wij ons hierbij in voor een zo groot mogelijke biodiversiteit. De kwaliteitseisen waar wij aan voldoen zijn vastgesteld in de Nederlandse Rassenlijst voor bomen en struiken

Voor particulieren

Wij leveren niet rechtstreeks aan particulieren, maar wie inheems zaden of planten voor zijn tuin wil bestellen kan terecht bij: