Werk in uitvoering

Boswerkzaamheden Bunderbos

In het Bunderbos, nabij de Slingerberg, voert Staatsbosbeheer in de herfst en winter van 2023/2024 verschillende werkzaamheden uit om natuurdoelstellingen in het gebied te behalen. De opslag van exoten wordt verwijderd en er zal aanplant van inheemse loofbomen plaatsvinden.

Een weg door het Bunderbos in Zuid-Limburg

Locatie

Zuid-Limburg: Bunderbos, Elsloërbos, nabij de Slingerberg.

Looptijd

De werkzaamheden starten begin november 2023 en de aanplant zal zijn in januari. In totaal zullen de werkzaamheden 2 weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Natura 2000-gebied

Het Bunder- en Elslooërbos is een Natura 2000-gebied, waar we werken aan natuurherstel door exoten te verwijderen en inheemse loofbomen aan te planten. Het is een kwetsbaar en beschermd natuurgebied, waar we met zorg werken aan het robuuster en klimaatbestendiger maken van de natuur.

In het Bunderbos, nabij de Slingerberg gaat Staatsbosbeheer vanaf 6 november 2023 opslag van exoten verwijderen. In januari 2024 zal de aanplant van inheemse loofbomen plaatsvinden. Er worden bomen aangeplant die passen bij het habitattype en kunnen concurreren met de exoten. Met deze werkzaamheden maken we de bossen gevarieerder in leeftijd en robuuster.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden gedaan in het kader van Natura 2000-herstelmaatregelen en worden gesubsidieerd door de provincie Limburg. Een deskundige aannemer, die met gespecialiseerde machines werkt, voert de werkzaamheden uit. Daardoor is er zo min mogelijk schade voor de wegen en paden, bodem en kwetsbare natuur. Hierop zien we toe tijdens de werkzaamheden.

Toegankelijkheid

We proberen de overlast voor recreanten tot een minimum te beperken. Toch kunnen wegen en paden na de werkzaamheden beschadigd zijn door machines. Dit is ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Beschadigingen worden zo snel mogelijk hersteld. Vanwege de veiligheid kan het zijn dat tijdens de werkzaamheden bepaalde wegen en paden tijdelijk worden afgesloten. Dit wordt ter plekke in het gebied aangegeven. Tevens raden wij voor de eigen veiligheid aan ruime afstand te houden en buiten het bereik van machines te blijven.

Contact
Rob H├╝bben
Rob Hübben Projectvoorbereider en toezichthouder
Meer over dit onderwerp