Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Boswerkzaamheden Zuid-Limburg

In het bos bij Vijlen, Vaals en De Molt bij Gulpen-Wittem voert Staatsbosbeheer tot medio februari 2023 verschillende werkzaamheden uit om natuurdoelstellingen in het gebied te behalen en de veiligheid voor recreanten te waarborgen. In deze gebieden worden onder andere bomen verwijderd die door de letterzetter zijn aangetast.

Locatie

Zuid-Limburg: Vijlen, Vijlenerbos, Vaals en De Molt (Gulpen-Wittem) 

Looptijd

De werkzaamheden starten 12 december 2022 en duren naar verwachting tot half februari 2023. Dit is afhankelijk van het weer. 

Letterzetter

In de bossen staan bomen die zijn aangetast door de letterzetter. Hierdoor kunnen ze een gevaar vormen voor recreanten. Om dit te voorkomen worden ze weggehaald. Daarnaast gaan we delen van het bos omvormen naar een meer gevarieerd en klimaatbestendig bos. Dat betekent dat we niet maar één boomsoort willen, maar verschillende bomen en struiken die op hun beurt beter met klimaatverandering om kunnen gaan. 

Werkzaamheden

We gaan op bepaalde plekken in het bos bomen verwijderen die zijn aangetast door de letterzetter. Daarnaast wordt er ook hout geoogst om ruimte te maken voor een meer gevarieerd en klimaatbestendig bos. Op de lege plekken ontstaat spontaan opnieuw bos of wordt nog bos aangeplant.

De boswerkzaamheden worden uitgevoerd door een deskundige aannemer, die werkt en materialen inzet met zo min mogelijk schade voor de wegen en paden, bodem en kwetsbare natuur. Hierop zien we toe tijdens de werkzaamheden. We proberen de overlast voor recreanten tot een minimum te beperken. Toch kunnen wegen en paden na de werkzaamheden beschadigd zijn door machines. Dit komt ook door de weersomstandigheden. Beschadigingen worden zo snel mogelijk weer hersteld.

De werkzaamheden duren ongeveer tot half februari 2023, afhankelijk van het weer. Vanwege de veiligheid kan het zijn dat tijdens de werkzaamheden bepaalde wegen en paden tijdelijk worden afgesloten. Dit wordt ter plekke in het gebied aangegeven. Tevens raden wij voor de eigen veiligheid aan ruime afstand te houden en buiten het bereik van machines te blijven.

Toon project op kaart
Locatie project
Vragen over dit onderwerp? Eva Sparreboom Teamleider Zuid-Limburg