Werk in uitvoering

Boswerkzaamheden Zuid-Limburg

In het Vijlenerbos, Onderste Bosch, Bovenste Bosch en Schweibergerbosch voert Staatsbosbeheer in de winter van 2023/2024 verschillende werkzaamheden uit om natuurdoelstellingen in het gebied te behalen en de veiligheid voor recreanten te waarborgen. In deze gebieden worden onder andere bomen verwijderd die door de letterzetter zijn aangetast.

Locatie

Zuid-Limburg: Vijlenerbos, Onderste Bosch, Bovenste Bosch en Schweibergerbosch.

Looptijd

De werkzaamheden starten begin oktober 2023 en duren, afhankelijk van het weer, de hele winter van 2023/2024. 

Letterzetter

In de bossen staan bomen die zijn aangetast door de letterzetter. Hierdoor kunnen ze een gevaar vormen voor recreanten. Om dit te voorkomen worden ze weggehaald. Daarnaast gaan we delen van het bos omvormen naar een meer gevarieerd en klimaatbestendig bos. Dat betekent dat we niet maar één boomsoort willen, maar verschillende bomen en struiken die op hun beurt beter met klimaatverandering om kunnen gaan. Exoten worden hierbij ook verwijderd.

Werkzaamheden

We gaan op bepaalde plekken in het bos bomen verwijderen die zijn aangetast door de letterzetter. Daarnaast wordt er ook hout geoogst om ruimte te maken voor een meer gevarieerd en klimaatbestendig bos. Op de lege plekken ontstaat spontaan opnieuw bos of wordt nog bos aangeplant.

De boswerkzaamheden worden uitgevoerd door een deskundige aannemer, die werkt en materialen inzet met zo min mogelijk schade voor de wegen en paden, bodem en kwetsbare natuur. Hierop zien we toe tijdens de werkzaamheden. We proberen de overlast voor recreanten tot een minimum te beperken. Toch kunnen wegen en paden na de werkzaamheden beschadigd zijn door machines. Dit komt ook door de weersomstandigheden. Beschadigingen worden zo snel mogelijk weer hersteld.

Vanwege de veiligheid kan het zijn dat tijdens de werkzaamheden bepaalde wegen en paden tijdelijk worden afgesloten. Dit wordt ter plekke in het gebied aangegeven. Tevens raden wij voor de eigen veiligheid aan ruime afstand te houden en buiten het bereik van machines te blijven.

Contact
Boswachter Saïra van Essen
Saïra van Essen Boswachter
 
Meer over dit onderwerp