Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Afschot damherten Haringvreter

Op de Haringvreter in het Veerse Meer leeft sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een populatie damherten, die tot voor een aantal jaren was uitgegroeid tot meer dan 700 dieren. De dieren zorgden voor een aanzienlijke schade aan de andere natuurwaarden op het eiland. Om dit tegen te gaan, wordt de jaarlijkse aanwas van 75 dieren afgeschoten.

Locatie

Eiland Haringvreter in het Veerse Meer, provincie Zeeland.

Looptijd

Het afschot vindt plaats in de winterperiode. Tussen begin november 2021 en februari 2022 zal het eiland daarom afgesloten zijn voor bezoekers. Op het eiland zijn “geen toegang”-borden en een informatiebordje geplaatst.

Haringvreter en damherten

Op de Haringvreter in het Veerse Meer leeft sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een populatie damherten, die tot voor een aantal jaren was uitgegroeid tot meer dan 700 dieren. De dieren zorgden voor een aanzienlijke schade aan de andere natuurwaarden op het eiland. Om dit tegen te gaan, is de populatie de afgelopen twee jaar teruggebracht tot 150 dieren, de vooralsnog gewenste stand.

Afschot

Om ervoor te zorgen, dat de populatie gelijk blijft, wordt die beheerd. Vanaf nu worden jaarlijks circa 75 dieren afgeschoten, dit is de jaarlijkse aanwas. De populatie wordt zo op peil gehouden, net als in andere Zeeuwse gebieden waar damherten voorkomen, zoals de Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen. Daarbij wordt gestreefd naar een natuurlijke en gezonde verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke dieren. Het gaat er om om te komen tot een bescheiden, maar levensvatbare populatie damherten, die door hun graasgedrag in beginsel immers een welkome bijdrage leveren aan het open houden van het terrein.

Monitoring

De komende jaren wordt gemonitord hoe de natuur zich ontwikkelt op de Haringvreter. De eerste resultaten wijzen op een herstel van vormen van vegetatie, die door de grote aantallen damherten vrijwel verdwenen waren. Of zich dit herstel zal voortzetten wordt door Staatsbosbeheer nauwlettend gevolgd. Uiteraard zal het herstel van de vegetatie ook zijn weerslag hebben op het voorkomen van vlinders en andere insecten en zangvogels. De laatste zullen ook mogelijk profiteren van het herstel van het bos, rietkragen en struweel als meidoorn en sleedoorn op het eiland.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met boswachter Karel Leeftink op telefoonnummer 06-10943647.

Toon project op kaart
Locatie project
boswachter karel leeftink
Vragen over dit onderwerp? Karel Leeftink Boswachter