Werk in uitvoering

Beheer damherten Haringvreter

Op de Haringvreter in het Veerse Meer leeft sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een populatie damherten. Om schade aan de andere natuurwaarden op het eiland te voorkomen, is de gewenste grootte van de groep ongeveer 150 dieren. Inmiddels zijn we al twee jaar op de gewenste doelstand. Om de populatie op dit peil te houden, worden jaarlijks dieren geschoten. Tijdens het afschot is de Haringvreter afgesloten.

Locatie

Eiland Haringvreter in het Veerse Meer, provincie Zeeland.

Looptijd

Het afschot vindt plaats in de winterperiode. Tussen 1 november en 1 maart is het eiland afgesloten voor bezoekers. Op het eiland zijn dan 'geen toegang'-borden en een informatiebordje geplaatst.

Haringvreter en damherten

Op de Haringvreter in het Veerse Meer leeft sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een populatie damherten. Tot voor een aantal jaren terug was die uitgegroeid tot meer dan 700 dieren. Die zorgden voor een aanzienlijke schade aan de andere natuurwaarden op het eiland. Om dit tegen te gaan, is de populatie in de afgelopen twee jaar teruggebracht tot 150 dieren, de vooralsnog gewenste stand.

Afschot

Om ervoor te zorgen dat de populatie gelijk blijft, wordt die door Staatsbosbeheer beheerd. In het voor- en najaar worden de damherten geteld. Jaarlijks worden circa 50 dieren afgeschoten. Door het aantal terug te brengen naar de gewenste voorjaarsstand wordt de natuurlijke aanwas gecompenseerd. Zo houden we de populatie op peil, net zoals we dat doen in andere Zeeuwse gebieden waar damherten voorkomen, zoals de Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen. Daarbij streven we naar een natuurlijke en gezonde verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke dieren. Het doel is te komen tot een bescheiden, maar levensvatbare populatie damherten, die door hun graasgedrag een welkome bijdrage leveren aan het open houden van het terrein.

Monitoring

Staatsbosbeheer monitort hoe de natuur zich ontwikkelt op de Haringvreter. De eerste resultaten wijzen op een herstel van vormen van vegetatie, die door de grote aantallen damherten vrijwel verdwenen waren. We volgen nauwlettend of dit herstel zich voortzet. Uiteraard heeft het herstel van de vegetatie ook zijn weerslag op het voorkomen van vlinders en andere insecten en zangvogels. Deze laatste profiteren mogelijk ook van het herstel van het bos, rietkragen en struweel als meidoorn en sleedoorn op het eiland.

Contact
boswachter met verrekijker
Vincent Hoedt Boswachter
Meer over dit onderwerp