Werk in uitvoering

Inrichting recreatiegebied Noordwesthoek

Het buitengebied in de gemeente IJsselstein, tussen de Meerndijk, Nedereindseweg, het Marrepad en de Noord-IJsseldijk wordt getransformeerd in een aantrekkelijk en samenhangend recreatiegebied met bos, open velden en mogelijkheden voor wandelen, fietsen én ondernemerschap.

Locatie

Hollandse IJsselgebied ter hoogte van IJsselstein,  Hollandse IJssel (UT).

Looptijd

2022 - 2033

Noordwesthoek

Met deze uitbreiding groeit het recreatieve aanbod aan de zuidwestkant van Utrecht voldoende mee met het toenemend aantal inwoners. Het project bestaat uit meerdere onderdelen. Een deel van het gebied is inmiddels ingericht met de aanleg van het Marrepad (2021), een fietsverbinding tussen Marnemoende en de Nedereindseweg, en de uitbreiding van het IJsselsteinse bos (2016). Nu is het tijd voor de herinrichting van de Noordwesthoek als recreatiegebied voor de regio.

Regionale functie

Voor de Noordwesthoek is in 2018 een masterplan vastgesteld en aan de directe omgeving gepresenteerd. Daarna vonden er aanvullende onderzoeken plaats, zoals naar de archeologie, bodemkwaliteit, ecologie, geluid en bereikbaarheid. Het masterplan laat op hoofdlijn een ruimtelijk raamwerk zien van de toekomstige inrichting van een 56 ha groot gebied. Van deze 56 ha wordt 40 ha bos afgewisseld met open stroken en natuurvriendelijke oevers en een padenstructuur voor recreanten. De overige 16 ha is verdeeld over drie plekken in het gebied en bestemd voor recreatief ondernemerschap. Met de vestiging van ondernemers kan de regionale functie worden versterkt. Dit zorgt voor inkomsten om het toekomstig beheer te financieren.

Bestemmingsplan

Voor het inrichten van de Noordwesthoek is een wijziging van het bestaande bestemmingsplan nodig. Het gaat hierbij om de huidige agrarische percelen de nieuwe bestemming te geven van recreatie en natuur. Sinds april 2023 zijn de percelen van de provincie Utrecht overgedragen aan Staatsbosbeheer. Zolang de inrichting van het gebied nog niet kan starten, blijven de agrariërs de percelen pachten. Met hen zijn afspraken gemaakt tot het moment dat het masterplan kan worden uitgevoerd.

Samen met de omgeving

Zodra de procedure voor het bestemmingsplan is afgerond, kan een participatief traject starten om invulling te geven aan de concrete inrichting van het gebied. Voor de ondernemingen is een beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de gemeente IJsselstein. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich naar verwachting op z'n vroegst in 2024 inschrijven.

Planning

  • 2023 - 2024: wijziging bestemmingsplan;
  • 2024 - 2025: verder uitwerken inrichtingsplan (met participatief traject) en uitgiftekader voor marktuitvraag;
  • 2024 - 2026: uitwerking van het ontwerp en vertalen naar een bestek met tekeningen, vergunningen etc. voor het bos- en natuurdeel;
  • 2027: aanbesteden werkzaamheden en start inrichting in fases;
  • 2033: uiterlijke afrondingsdatum voor de inrichting.

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in dit project samen met gemeente IJsselstein en provincie Utrecht. Daarnaast draagt Staatsbosbeheer als samenwerkingspartner bij om de ambitie van Groen Groeit Mee in de praktijk te toetsen, onder de regie van de provincie. Alle partijen hechten groot belang in participatie met omwonenden en de directe omgeving. 

Meer informatie

 

Hollandse IJssel

Toon project op kaart
Contact
Marloes Kortlever
Marloes Kortlever Projectleider
Meer over dit onderwerp