Werk in uitvoering

Kwaliteitsimpuls Oudeland van Strijen

Waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer werken samen om de waterhuishouding in het natuurgebied Oudeland van Strijen op orde te krijgen. Een integrale aanpak van maatregelen van beide partijen leidt tot een aanzienlijke verbetering van die waterhuishouding en daarmee van de leefomstandigheden voor broedende weidevogels en het grootbrengen van jongen in dit gebied.

Locatie

Oudeland van Strijen, Hoeksche Waard (ZH)

Looptijd

2023-2025.

Weidevogels

De hoeveelheid water in een Oudeland van Strijen én de hoogte van de waterstand in de sloten is van groot belang voor diverse weidevogelsoorten, zoals de kievit en de grutto. Deze vogels verblijven in het voorjaar graag rondom plassen en natte slikkige delen van het weiland, omdat hier dan veel insecten te vinden zijn. Deze voeding is belangrijk voor de vogels en nodig om hun jongen groot te brengen. Jonge weidevogels hebben minder sterke snavels als hun ouders. Als de grond te droog is, is de ondergrond te hard en komen ze er niet doorheen om eten te zoeken.

Werkzaamheden

In het Oudeland van Strijen worden verspreid over het gebied o.a. stuwen, duikers, kades en watergangen aangelegd om het gewenste peilbeheer mogelijk te maken. Gedurende het weidevogelseizoen moet hier het water kunnen worden opgezet naar een peil van -2,00m NAP. Na het weidevogelseizoen moet het kunnen wegzakken tot -2,35m NAP. Met het sturen tussen deze peilen ontstaan plasdras situaties en een optimale grondwaterstand.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen Waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer en wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap van de provincie Zuid-Holland.

Meer info

Bekijk de website van Waterschap Hollandse Delta.

Contact
boswachter Vera Willemsen
Vera Willemsen Boswachter
Meer over dit onderwerp