Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Ecologische verbindingszone Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen

In Abessinië en Zuidzijderpolder wordt een deel van de ecologische verbinding (NNN) tussen de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen gerealiseerd. De verbinding versterkt de natuurwaarden in deze twee natuurgebieden. Staatsbosbeheer is eigenaar van bijna alle betrokken percelen.

Locatie

Deze ontwikkeling van 90 hectare natuur is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, een ecologische verbinding tussen de Reeuwijkse Plassen en de Nieuwkoopse plassen. Dit project beslaat polder Abessinië en de Zuidzijderpolder in Bodegraven-Reeuwijk (ZH).

Looptijd

De start in 2023 en is klaar in 2024.

Icoonsoorten en natte natuur

De ecologische verbinding is opgebouwd uit elementen waarin bepaalde diersoorten zich veilig en beschermd voelen en waar ze doorheen kunnen trekken, op zoek naar soortgenoten. Zoals het riet en de ruigte langs de watergangen, die een schuilplaats bieden aan de ringslang, noordse woelmuis en otter. Tussen de watergangen komen verschillende soorten graslandtypen, zoals vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland. Ook wordt gewerkt aan voldoende schoon water waarin kranswieren, krabbenscheer en fonteinkruid kunnen bloeien.

Samenwerken

Staatsbosbeheer werkt in dit project samen met de Provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap Rijnland en de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke die o.a. bestaat uit bestuurders van een aantal gemeentes en waterschappen uit de regio.

Meer informatie

Bekijk de projectpagina op de website van Veenweiden Gouwe Wiericke

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Ties Ittmann
Vragen over dit onderwerp? Ties Ittmann Boswachter