Werk in uitvoering

Ecologische verbindingszone Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen

In Abessinië en Zuidzijderpolder wordt een deel van de ecologische verbinding (NNN) tussen de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse Plassen gerealiseerd. De verbinding versterkt de natuurwaarden in deze twee natuurgebieden. Staatsbosbeheer is eigenaar van bijna alle betrokken percelen.

Locatie

Deze ontwikkeling van 90 hectare natuur is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, een ecologische verbinding tussen de Reeuwijkse Plassen en de Nieuwkoopse plassen. Dit project beslaat polder Abessinië en de Zuidzijderpolder in Bodegraven-Reeuwijk (ZH).

Looptijd

Het project start in 2023 en wordt in 2025 afgerond.

Icoonsoorten en natte natuur

De ecologische verbinding is opgebouwd uit elementen waarin bepaalde diersoorten zich veilig en beschermd voelen en waar ze doorheen kunnen trekken, op zoek naar soortgenoten. Zoals het riet en de ruigte langs de watergangen, die een schuilplaats bieden aan de ringslang, noordse woelmuis en otter. Tussen de watergangen komen verschillende soorten graslandtypen, zoals vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland. Ook wordt gewerkt aan voldoende schoon water waarin kranswieren, krabbenscheer en fonteinkruid kunnen bloeien.

Samenwerken

Staatsbosbeheer werkt in dit project samen met de Provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap Rijnland en de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke die o.a. bestaat uit bestuurders van een aantal gemeentes en waterschappen uit de regio.

Meer informatie

Bekijk de projectpagina op de website van Veenweiden Gouwe Wiericke

Groene Hart – Reeuwijkse Plassen

Toon project op kaart
Contact
Boswachter Ties Ittmann
Ties Ittmann Boswachter
 
Meer over dit onderwerp