Nieuws

34 kilometer natuurherstel Grebbeliniedijk voltooid

  • 24 mei 2024
  • Biodiversiteit
  • Leestijd 3 minuten

Tussen 2018 en april 2024 herstelde de provincie Utrecht samen met Staatsbosbeheer 34 kilometer natuur aan de Grebbeliniedijk. Dit deden ze voor behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit. Met deze maatregel is het leefgebied voor kwetsbare dier- en plantsoorten verbeterd. En het belang van de Grebbelinie als ecologische verbindingszone vergroot. Op 22 mei 2024 vierde gedeputeerde Mirjam Sterk samen met betrokkenen deze mijlpaal en droeg het beheer symbolisch over aan Staatsbosbeheer. 

Gedeputeerde Mirjam Sterk (rechts) draagt het beheer symbolisch over aan Jelka Both (links), provinciehoofd van Staatsbosbeheer in Utrecht.

Grebbelinie als belangrijke natuurverbinding

De Grebbelinie is een historische verdedigingslinie waar de geschiedenis nog goed in het landschap te lezen is. Ook vormt de linie een belangrijke ecologische verbinding binnen het Natuurnetwerk Nederland (een netwerk van op elkaar aaneengesloten natuurgebieden in ons land) en hij verbindt verschillende landschappen in de Gelderse Vallei. De Grebbelinie zelf kent een grote afwisseling aan leefomgevingen, zoals droge en vochtige beplantingen, grasland, verschillende bloeiende plantenkruidachtige plantensoorten en water. Dit maakt het een ideaal leefgebied voor dieren zoals reeën, dassen, otters en boommarters. Zij bewegen zich in de beschutting van de dijken makkelijk van het ene naar het andere leefgebied. Dit geldt ook voor amfibieën en insecten. Vleermuizen vinden hier voedsel en schuilplaatsen in oude boomholtes en de bunkers langs de Liniedijk.

Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur en Landbouw: "Maar liefst zes jaar lang is hier op de Grebbelinie keihard gewerkt om de natuur te herstellen. Het geduld van de fervente wandelaar is daarmee behoorlijk op de proef gesteld. Maar, zoals we kunnen zien, is dat zeker niet voor niks geweest. 34 kilometer natuur is hersteld waardoor de biodiversiteit in dit gebied weer toe kan nemen en het Natuurnetwerk Nederland wordt versterkt. Wij dragen het beheer vanaf nu met alle vertrouwen over aan Staatsbosbeheer. En hopen dat veel mensen gaan genieten van dit geweldig mooie stuk natuur in onze provincie."

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het dunnen van de begroeiingen op de dijklichamen. Het dunnen zorgt ervoor dat karakteristieke bomen meer zichtbaar zijn en dat er meer lichtinval ontstaat waardoor struiken en kruiden beter ontwikkelen. Ook is er veel herstelwerk verricht aan de hellingen van de dijk door het opvullen van de geulen en het planten van struiken om verdere schade te voorkomen. Daarnaast zijn verschillende cultuurhistorische elementen weer beter zichtbaar. Hierdoor is de cultuurhistorie en de recreatieve beleving versterkt.

Samenwerking

In dit project heeft de provincie Utrecht samengewerkt met Staatsbosbeheer, gemeenten Woudenberg en Leusden en het Waterschap Vallei en Veluwe. Provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland en Staatsbosbeheer is beheerder van de natuur en het landschap rondom de Grebbelinie.

Meer over dit onderwerp