Nieuws

"Dankzij deze collega's krijgen we meer voor elkaar"

  • 07 september 2022
  • Arbeidsparticipatie
  • Leestijd 3 minuten

Bij Staatsbosbeheer verwelkomen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met open armen. De diverse werkzaamheden die zij oppakken, hebben een positief effect op de natuur én op de mensen zelf. “Met behulp van deze collega’s krijgen we dingen voor elkaar die anders niet lukken”, zegt boswachter Jan van Veen.

Struiken verwijderen De diverse werkzaamheden die medewerkers van Binnenwerk oppakken, hebben een positief effect op de natuur.

Winst voor mens en natuur

Bij Staatsbosbeheer werken meerdere teams van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via Binnenwerk (zie kader). Binnenwerk zorgt binnen de overheid voor zinvol werk voor deze mensen. Staatsbosbeheer-boswachter Jan van Veen in Zeewolde heeft ervoor gezorgd dat een Binnenwerkploeg per 1 september in Flevoland startte. “De samenwerking met Binnenwerk is echt een win-winsituatie”, vertelt hij. “Enerzijds is er de maatschappelijke kant: we bieden mensen met een arbeidsbeperking zinvol werk, waardoor ze zich onderdeel voelen van de samenleving, zich kunnen ontwikkelen en zelfvertrouwen opbouwen. Heerlijk om te zien hoe deze mensen opbloeien en steeds meer in hun mars hebben. De medewerkers krijgen vanuit Binnenwerk ook cursussen, bijvoorbeeld bosmaaien of motorzagen. Sommigen volgen inmiddels zelfs de opleiding Bos- en Natuurbeheer. De één kan meer dan de ander, maar iedereen kan een rol vervullen die bij hem of haar past.”

Onmisbaar

Aan de andere kant zijn de Binnenwerkmedewerkers helpende handen die onmisbaar zijn in de uitvoering van beheer- en onderhoudswerkzaamheden. “Met behulp van deze collega’s krijgen we dingen voor elkaar die anders niet lukken”, legt Jan uit. “In gebieden met monoculturen bijvoorbeeld, daar zorgen de letterzetter en essentaksterfte voor bossterfte. Om die bossen klimaat- en toekomstbestendig te maken, planten we verschillende boomsoorten terug. Een gebied met jonge aanwas heeft echter veel verzorging nodig; een taak die de Binnenwerkcollega’s goed aankunnen. Ze zorgen bijvoorbeeld dat er geen soort gaat overheersen of plaatsen hekken om grote grazers weg te houden.” Als bezoeker van Staatsbosbeheergebied heb je er ook baat bij. Jan: “Doordat we meer medewerkers buiten hebben lopen, kunnen we sneller acteren op ad-hoc-situaties. Zoals gedumpt afval, een kapotte paal, een missend bordje of het plaatsen van nieuwe banken. De Binnenwerkers kunnen er snel mee aan de slag. Zou je hiervoor een aannemer inzetten, dan is dat vrij kostbaar, gaat er veel tijd overheen en is er langer sprake van eventuele overlast.”

Zichtbaarder in de natuur

Ook boswachter Kees Boxhoorn – eveneens in Zeewolde - is zeer te spreken over de voordelen voor beide partijen. “Je ziet gewoon dat ze het naar hun zin hebben. Ze kunnen zich nuttig maken en voelen zich gewaardeerd. In Zeewolde zijn er normaal gesproken drie Staatsbosbeheermedewerkers die beheerswerkzaamheden uitvoeren in een gebied van 4000 hectare. Door hulp van de Binnenwerkploeg krijgen we veel meer voor elkaar en zijn we zichtbaarder in de natuur.”

Divers werk Het knotten van wilgen is één van de vele klussen die je prima aan Binnenwerkers kunt overlaten.

De kringloop in stand

Kees adviseert over beheerwerkzaamheden in Zeewolde en Jan zorgt dat de klussen die de Binnenwerkers kunnen oppakken in hun werkmap terechtkomen. “Terugkerende beheerwerkzaamheden zijn bijvoorbeeld het verwijderen van opslag – jonge boompjes – rondom poelen en op vochtige hooilandjes. Dit soort kleinschalig, handmatig beheerwerk zorgt ervoor dat ook bijzondere planten de gelegenheid krijgen om te groeien. Daar komen bijzondere insecten op af en die trekken reptielen aan die op hun beurt weer roofvogels aantrekken. Zo houden we de kringloop in stand en dat begint allemaal bij de eerste slag die de Binnenwerkers maken.”
De Binnenwerk-ploeg speelt ook een rol in de bestrijding van invasieve exoten. “De reuzenbereklauw gedijt hier helaas erg goed. Deze plant vermeerdert zich snel doordat het zaad zo kiemkrachtig is. De bestrijding ervan begint in het voorjaar: alle plantjes die boven de grond komen, worden uitgestoken. De planten die deze slag overleven, worden voor de bloei aangepakt: de bloem wordt afgeslagen zodat het zaad zich niet kan verspreiden.”

Dat het werk dat de Binnenwerkers verzetten, bijdraagt aan de biodiversiteit, kun je wel stellen.
Boswachter Kees Boxhoorn

Biodiversiteit

Het directe effect van deze werkzaamheden op de biodiversiteit van de Flevolandse natuur is lastig toe te wijzen. Kees: “De provincie Flevoland is een vreemde eend in de bijt als het gaat om biodiversiteit. Waar de biodiversiteit in andere provincies daalt, neemt het in Flevoland toe. Dat komt omdat de natuur nog in de ontwikkelfase zit. Maar dat het werk dat de Binnenwerkers verzetten, bijdraagt aan de biodiversiteit, kun je wel stellen.”

Sinds 2018 heeft Staatsbosbeheer een samenwerkingsverband met Binnenwerk. Binnenwerk vult duurzame banen in voor de rijksoverheid als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In Staatsbosbeheergebieden werken in heel Nederland inmiddels teams van minimaal acht medewerkers en een werkbegeleider. Zij zijn in dienst van Binnenwerk en werken samen met Staatsbosbeheer, waar ze op een veilige werkplek bouwen aan hun (werk)ervaring, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Meer over dit onderwerp