Nieuws

Vogelgriep slaat hard toe

  • 17 juni 2022
  • Flora en fauna

Massale vogelsterfte langs de kust. Van Zeeland tot op de Waddeneilanden zijn voornamelijk grote sterns het slachtoffer van vogelgriep die nu onder kustbroedvogels heerst. Vogelgriep kan ook mensen besmetten. Raak de dode vogels niet aan en houd honden aan de lijn.

Grote sterns

Honderden kadavers van grote sterns zijn al aangetroffen. En het einde is nog niet in zicht. Afgelopen winter trof vogelgriep vooral brandganzen, grauwe ganzen en andere watervogels. Nu zijn vooral grote sterns en visdieven het slachtoffer, een trekvogel die speciaal naar onder meer Nederland komt om te broeden. Vrijwel alle Nederlandse kolonies zijn inmiddels geveld door de vogelgriep.

“Vreselijk”, vindt Merijn Loeve, boswachter ecologie in de Zuid-Hollandse Delta en Grevelingen. “Ieder voorjaar zijn we weer enorm blij als de grote sterns weer terug komen naar het Haringvliet om te broeden. We telden bijna 300 broedparen op vogeleiland Bliek en meer dan 2500 paar op de Slijkplaat, een geweldige vestiging op deze broedeilanden dus. Helaas bleek deze blijdschap van korte duur, want er zijn nu al meer dan 1000 dode vogels gevonden in het Haringvliet. Dat vogelgriep nu juist in het broedseizoen toeslaat, maakt het extra erg. Zowel de volwassen vogels als de net geboren jongen redden het daardoor niet.”

Ook op Texel, één van de grootste broedkolonies van grote sterns in Noord-Europa, zijn inmiddels honderden dode vogels aangetroffen. Het lijkt er op dat de hele kolonie is weggevaagd. Merijn: ”Nederland is een belangrijke plek voor de grote sterns, omdat een groot deel van de Europese vogels in ons land broedt. We maken ons dan ook grote zorgen over het voortbestaan van deze vogel.”

Opruimen en rust

Helaas is er bijna niets tegen te doen. Het enige wat terreinbeheerders als Staatsbosbeheer kunnen doen, is proberen de besmetting zoveel mogelijk te beperken door de dode vogels op te laten ruimen en voor zoveel mogelijk rust te zorgen. Omdat het virus ook voor mensen kan treffen, gebeurt het opruimen in de meeste gebieden door speciale instanties die ook over de juiste beschermingsmiddelen beschikken. Er wordt per keer overwogen wat de beste maatregelen zijn. Voor de rest kunnen we enkel met lede ogen toekijken en hopen dat het snel beter zal gaan.

Kom niet in de buurt

Ook mensen kunnen besmet raken met het vogelgriepvirus. Blijf dus altijd uit de buurt van dode of zieke vogels en raak ze niet aan. Zorg er ook voor dat de hond is aangelijnd, want het virus kan ook honden besmetten.