Nieuws

Staatsbosbeheer kiest voor schoner menggranulaat

  • 11 mei 2022
  • Flora en fauna

Menggranulaat, gemalen bouwpuin van gesloopte gebouwen, wordt overal in Nederland gerecycled en gebruikt voor verharding van wegen en paden. Volgens de regels mag 1% van het gewicht van menggranulaat uit materialen als plastic bestaan. Staatsbosbeheer kiest nu voor een schoner type menggranulaat waar maximaal 0.1% ander restmateriaal bij het puin zit, 90% schoner dus dan de huidige norm.

Pointer

Stukjes plastic van een stopcontact, elektriciteitsdraad of een stukje rioolbuis. Je komt het soms tegen als je op een half verhard pad in de natuur wandelt. Het Tv-programma Pointer besteedde in februari vorig jaar aandacht aan dit menggranulaat. De uitzending van Pointer leidde tot veel reacties, samen te vatten tot de vraag of je als natuurbeheerder – ondanks dat het mag – dit materiaal wel in je natuurgebieden wilt hebben. Staatsbosbeheer trok zich die kritiek aan en kondigde na de uitzending aan een interne evaluatie te starten. Die evaluatie leidt tot een scherpe bijstelling van het beleid.

90% schoner

De norm van 1% bijmenging is ontwikkeld voor de asfaltindustrie. Staatsbosbeheer concludeert nu dat de huidige samenstelling niet geschikt is voor gebruik in het buitengebied. Eén procent plastic lijkt weinig, maar omdat plastic weinig weegt, kan het toch tot onaanvaardbare hoeveelheden stukjes plastic leiden. Daarom stapt Staatsbosbeheer over van standaard menggranulaat met maximaal 1% bijmenging naar een veel schoner type menggranulaat, waar maximaal 0,1% andere restmaterialen bij het puin zitten, 90% schoner dus dan de huidige norm. Grote puinbreek-bedrijven hebben aangegeven dat zij hun installaties hiervoor kunnen inrichten. De meerprijs zal beperkt zijn als de verfijnde methode door meer wegbeheerders wordt toegepast.

Onverhard

Daarnaast hanteert Staatsbosbeheer voor nieuwe paden het uitgangspunt dat ze onverhard blijven. Mocht (half-)verharding toch nodig zijn, bijvoorbeeld door drassige bodem, dan heeft gerecycled materiaal, zoals het schonere menggranulaat, de voorkeur. Dit is in lijn met het Rijksbeleid circulaire economie om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan.

Het menggranulaat op de foto is afkomstig van Bork Recycling B.V.

Meer over dit onderwerp