Nieuws

Veel nieuwe bijensoorten gezien dankzij samenwerking met De Bijenkorf

  • 18 maart 2022
  • Flora en fauna

In 2021 startte een project van Staatsbosbeheer en De Bijenkorf via Buitenfonds om de levensomstandigheden voor wilde bijen te verbeteren in onze terreinen. Werknemers van De Bijenkorf maakten onder begeleiding van boswachters op 8 locaties onder andere meer nestgelegenheid voor de wilde bijen. Hoewel de daadwerkelijke effecten van deze maatregelen pas na dit vliegseizoen zichtbaar zijn, werpt de samenwerking nu al zijn eerste vruchten af. Tijdens de eerste monitoringrondes (een nulmeting) zijn er veel nieuwe soorten geteld, waarvan voorheen niet bekend was dat die daar leefden. Ook soorten die op de Rode Lijst staan, zoals de steilrandgroefbij, roodsprietwespbij, groepjesgroefbij en bruinsprietwespbij en de rode koekoekshommel. Deze inventarisatie wordt om het jaar herhaald om de ontwikkelingen te kunnen volgen. 

Eindhoven – De Plaetse

Hier is onderzoek gedaan in de omgeving van De Plaetse op de Strabrechtse Heide en het aangrenzende deel van het dal van de Kleine Dommel in Heeze. Volgens de NDFF waren hier 33 soorten wilde bijen bekend, die lijst is nu tot 75 soorten gegroeid. Hierbij is ook het aantal waargenomen soorten dat op de Rode Lijst staat toegenomen. Zo zijn de bedreigde soorten steilrandgroefbij en kauwende metselbij; de kwetsbare soorten bremzandbij, veenhommel, kleine tuinmaskerbij en lapse behangersbij en de gevoelige bruine slobkousbij waargenomen.

Utrecht – Ruigenhoek en Gagelbos

Er is geïnventariseerd op Fort op de Ruigenhoeksedijk en in de Schraallanden van Ruigenhoek en het Gagelbos. Volgens de NDFF waren hier 21 soorten wilde bijen bekend, dat aantal is toegenomen tot 55. Van de kwetsbare rode lijstsoorten zijn de roodsprietwespbij en de grote roetbij waargenomen.

Den Haag – Hollandse Duinen

In de Hollandse Duinen is door boswachter Casper Zuyderduyn naar wilde bijen gekeken op de Ezelenweide in Meijendel, een heideterreintje bij het Oosterduinse Meer en het Piet Florisdal in de Noordduinen. Volgens NDFF stond de teller voor deze drie locaties op 14 soorten en die is nu toegenomen tot 31. Van de rode lijssoorten zijn de bedreigde rode koekoekshommel en de kwetsbare steilrandgroefbij en grote roetbij nu aan de lijst toegevoegd.

Amsterdam - Houtrak

In de Houtrak waren volgens de NDFF 5 soorten wilde bijen bekend, ondertussen zijn dit er 35. De eerste ronde is geïnventariseerd door boswachter Erik van der Spek, de 2e en 3e door Ben Brugge. Onverwacht is de waarneming van de bedreigde kustbehangersbij en haar koekoeksbij de ernstig bedreigde grote kegelbij. Ook bijzonder is het voorkomen van de bedreigde bruinsprietwespbij en de kwetsbare weidemaskerbij. De vondst van de groepjesgroefbij is voor Noords-Holland bijzonder, die is historisch bekend van één plek langs de zuidgrens en lang geleden.

‘Bijvangst’

Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden op andere locaties, werden ook nog een paar leuke soorten waargenomen. In het Limburgse Heuvelland is op de Riesenberg de zeer zeldzame doornkaakzandbij gezien, die in Limburg nog niet bekend was. In ’t Merkse, in het zuiden van Noord-Brabant, is de kwetsbare donkere rimpelrug aangetroffen.

Meer over dit onderwerp