Nieuws

Limburgse traditie denhalen niet meer mogelijk

  • 23 maart 2022
  • Flora en fauna

Tientallen jaren werkte Staatsbosbeheer mee aan de traditie van het denhalen van een aantal jonkheden in Zuid-Limburg. De traditie voert ver terug. De bijdrage van Staatsbosbeheer aan deze traditie bestond uit het aanwijzen van een naaldboom (fijnspar) die de jonkheid mocht oogsten onder strikte voorwaarden. Door strengere regelgeving op het gebied van veiligheid en ecologie is het niet meer mogelijk om bomen te gebruiken uit onze gebieden in Zuid-Limburg. Bovendien neemt het dennenbestand in onze bossen nu sterk af, o.a. door vraat van de letterzetter. Er zal door de jonkheden gezocht moeten worden naar alternatieven.

Foto: letterzetter op naaldboom

Waarom dit besluit?

Wij begrijpen dat de traditie van het denhalen belangrijk is als sociaal-cultureel evenement voor de dorpen en voor de jonkheden in de betreffende gemeenten. Helaas kan Staatsbosbeheer niet meer aan de vraag van de jonkheden voldoen, zelfs niet voor de vier jonkheden met een UNESCO-status (Mheer, Banholt, Noorbeek en Slenaken). Als toonaangevende natuurbeheerder dienen wij onze natuur correct te beheren en verantwoording hiervoor te nemen, ook als uitvoering door anderen te wensen over laat.

Minder naaldhout beschikbaar

Nagenoeg alle Zuid-Limburgse bossen van Staatsbosbeheer liggen in Natura2000-gebied. Hier worden geen (productie)bossen meer aangelegd met naaldhout, maar werken we steeds meer toe naar een gevarieerd bosbestand met inlands loofhout. Niet alleen hierdoor neemt het naaldhout in onze bossen af, maar ook door aantasting - vraat - van de letterzetter.

Schade

Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren regelmatig misstanden geweest tijdens het denhalen. Gemaakte afspraken over de wijze van houtkap en het transport uit de bospercelen werden niet nageleefd, met flinke schade voor de natuur als gevolg. Er werden fijnsparren gekapt, die niet vooraf waren goedgekeurd door Staatsbosbeheer, waardoor andere bomen in de buurt schade opliepen. Soms werden meer bomen gekapt dan afgesproken of leidde het niet correct uitslepen met groot materieel tot schade aan jonge bosaanplant. Ook kwam het voor dat een andere boomsoort gekapt werd op een willekeurige, niet goedgekeurde locatie.

Veiligheid

Veiligheid is een essentieel onderdeel van onze FSC®-certificering; hier moeten we aan voldoen. Daarbij volgt Staatsbosbeheer het beleid dat particulieren geen bomen mogen zagen. Onze veiligheidsvoorwaarden staan bovendien een traditionele manier van vellen in de weg. En ondanks zorgvuldige voorbereiding gaat het steeds mis. We kunnen dit risico niet meer nemen.
Meer over dit onderwerp