Nieuws

Brede inzet om Brabantse grondwatervoorraad te verbeteren

  • 15 december 2021
  • Bosbeheer

13 (water)partijen, waaronder Staatsbosbeheer, hebben afgesproken intensiever samen te werken om de grondwatervoorraad in Noord-Brabant te verbeteren. Het doel van deze samenwerking is om meer water vast te houden, minder grondwater te gebruiken en bij droogte of wateroverlast sneller te kunnen reageren om schade en overlast te beperken.

Grondwaterconvenant

De afspraken die hierover zijn gemaakt, staan in het Grondwaterconvenant 2021-2027 dat op 15 december 2021 is ondertekend. Het is de eerste keer in Brabant dat zoveel partijen gecoördineerd en in deze omvang afspraken maken om de grondwaterproblematiek aan te pakken. De 5 bouwstenen uit het convenant zijn:

  • meer water vasthouden in het hele watersysteem en meer aanvoeren om uiteindelijk ook meer te infiltreren of anders te kunnen benutten;
  • minder grondwater gebruiken en ook minder verdampen;
  • in de (toekomstige) ruimtelijke plannen sturen op meer water vasthouden en infiltreren en beperken van het (regionaal) gebruik van grondwater;
  • zoeken naar nieuwe en innovatieve oplossingen;
  • duidelijke afspraken over de manier van samenwerken en de verwachtingen van elkaar binnen deze samenwerking.

Meer informatie

Voor meer informatie en een download van het convenant zie de website van Provincie Noord-Brabant.

Meer over dit onderwerp