Nieuws

Nieuw directieteam Staatsbosbeheer

  • 09 juli 2020

Debbie Kamphuis, Janneke Ottens, Tanja Zielinski en Boudewijn Revis vormen samen met de huidige directeur Sylvo Thijsen het nieuwe directieteam van Staatsbosbeheer. Mede als gevolg van de pensionering van Peter van der Jagt (financieel directeur) en Kees Lever (divisiedirecteur Grond & Gebouwen) en een aanpassing van de organisatie is een vrijwel geheel nieuw directieteam gevormd. 

Met de klok mee, startend vanaf linksboven: Debbie Kamphuis, Janneke Ottens, Boudewijn Revis en Tanja Zielinski

Directeur Bestuur, Communicatie & Public Affairs: Debbie Kamphuis

Debbie Kamphuis (1960) is met ingang van 1 juli 2020 benoemd als directeur Bestuur, Communicatie en Public Affairs. Zij is verantwoordelijk voor de uitwerking van de strategie en landelijke positionering van Staatsbosbeheer. Als directeur Bestuur, Communicatie & Public Affairs geeft ze leiding aan de taakvelden Strategie en Media, Kwaliteit, Audit en Directieondersteuning en Juridische zaken. Debbie werkt sinds 2003 bij Staatsbosbeheer in verschillende directiefuncties. 

Directeur Kennis & Expertise: Janneke Ottens

Janneke Ottens (1964) wordt per 1 september 2020 als directeur Kennis & Expertise verantwoordelijk voor de aansturing van het Kennis- & Expertisecentrum. Hierin werken multidisciplinaire teams aan landelijke opgaven, (inter)nationale programma’s en projecten in samenwerking met overheden, wetenschap en bedrijfsleven. Daarnaast gaat zij zich inzetten voor de brede maatschappelijke taken van Staatsbosbeheer, zoals zorg en participatie. Janneke werkt nu als directeur bij Stichting Waterproef. Ook is ze bestuurder bij het Waterschap Zuiderzeeland. Voorheen was zij werkzaam in diverse managementfuncties bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, KNMI en Rijkswaterstaat.

Directeur Financiën & Concernzaken: Tanja Zielinski

Tanja Zielinski (1971) wordt per 1 oktober 2020 directeur Financiën & Concernzaken en volgt daarmee Peter van der Jagt op die Staatsbosbeheer wegens zijn pensionering verlaten heeft. Als directeur Financiën & Concernzaken wordt Tanja verantwoordelijk voor het financiële beleid en de bedrijfsvoering van Staatsbosbeheer. Ze geeft leiding aan de ondersteunende diensten in het bedrijfsonderdeel Concernzaken. Tanja werkt nu als financieel directeur bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarvoor heeft zij in verschillende financiële- en managementfuncties gewerkt binnen de Rabobank.

Directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling: Boudewijn Revis

Boudewijn Revis (1974) wordt per 1 oktober 2020 directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling. Als directeur Terreinbeheer & Ontwikkeling is hij bij Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor de aansturing van de twaalf provinciale eenheden, waar uitvoering wordt gegeven aan integraal terreinbeheer en ontwikkeling. Sinds 2012 is hij wethouder bij de gemeente Den Haag waar hij onder andere stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en financiën in portefeuille heeft. Ook is Boudewijn bestuurslid bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Voorheen was hij werkzaam bij het Ministerie van Defensie. 

Directieteam compleet

Directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen: “Met de benoeming van het nieuwe directieteam werken we voortvarend verder aan een groener Nederland zoals aangekondigd in ons ondernemingsplan ‘Veerkracht en verbinding’. Ons land staat voor een aantal grote opgaven, zoals herstel van natuur en biodiversiteit, klimaat en stikstofproblematiek. Daaraan gaat Staatsbosbeheer de komende jaren een grote bijdrage leveren die we goed willen sturen en uitvoeren. Met deze benoemingen is het directieteam van Staatsbosbeheer compleet en kunnen we verder bouwen aan een toonaangevend Staatsbosbeheer met slagvaardige provinciale eenheden.”