Nieuws

Boswachters varen mee in Canal Parade

  • 13 februari 2020

Dit jaar vaart Staatsbosbeheer voor de eerste keer mee in de Canal Parade, de botenparade tijdens het jaarlijkse festival Pride in Amsterdam. Tijdens dit festival wordt het recht gevierd om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. Staatsbosbeheer kreeg het startbewijs van de Rabobank. 

 

Het zit in onze natuur

Vorig jaar haalden drie boswachters het nieuws door met een klein bootje vanuit de Millingerwaard richting Amsterdam te varen, in de hoop dit jaar mee te kunnen varen tijdens de Canal Parade. Want ook binnen Staatsbosbeheer verdient diversiteit (waaronder emancipatie van LHBT+-ers) alle aandacht. Boswachter Twan Teunissen: “Robuuste natuur met een hoge biodiversiteit functioneert beter. Datzelfde geldt voor organisaties met een grote diversiteit onder het personeel. Je functioneert beter als je jezelf mag en kunt zijn op je werk. We willen met onze deelname laten zien dat Staatsbosbeheer er voor iedereen is, voor de boswachters van nu en de boswachters van de toekomst.”

Support Card van Rabobank

Rainbow, het LHBT+ netwerk van de Rabobank, staat al enkele jaren haar plaats af in de parade aan groepen die nog niet eerder hebben meegevaren. Dit jaar krijgt Staatsbosbeheer dus de Support Card van de Rabobank. Rick Hoen, Rabobank: “Niet alleen wij, maar ook toekomstige generaties moeten kunnen blijven genieten van de schoonheid van de Nederlandse natuur. Dat vraagt om een duurzame bescherming, een schone taak die verankerd ligt bij Staatsbosbeheer. Talent komt ten volste tot recht ongeacht afkomst, identiteit of voorkeuren. Het uitdragen van de waarde van diversiteit en inclusie draagt volgens Rabobank bij aan een duurzame toekomst en daarmee aan een duurzame natuur.” 

Pride Amsterdam

Pride Amsterdam is een festival om te vieren dat we in Nederland mogen zijn wie we zijn en mogen houden van wie we willen. Het is een groots feest en tegelijkertijd een pleidooi voor de emancipatie van LHBTI’s. Jaarlijks komen honderdduizenden bezoekers naar de hoofdstad om het negen dagen durende festival bij te wonen. Pride Amsterdam biedt een scala aan evenementen op het gebied van debat, kunst, theater, film, (dance)feesten en sport.