Nieuws

Resultaten Gelderse grondruil bekend

  • 30 september 2019

Bijna 400 hectare natuurgrond krijgt een andere eigenaar en beheerder. Dat is het resultaat van de Gelderse grondruil. Half mei plaatsten Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland natuurgrond op het openbare platform grondruilgelderland.nl. Met het doel om grotere aaneengesloten natuurgebieden binnen het Gelders Natuurnetwerk te realiseren en zo de natuur te versterken. Het bood ook particulieren de kans in te schrijven en natuur te gaan beheren. In totaal waren er 287 inschrijvingen. Vandaag zijn 118 kavels gegund op basis van de spelregels. Dat betekent dat tweederde van de aangeboden grond een andere eigenaar krijgt. 

Provinciale grond

In totaal heeft Provincie Gelderland 189 hectare gegund. Staatsbosbeheer verwierf daarvan 165 hectare aansluitend op haar kerngebieden binnen het Gelders Natuur Netwerk. De overige kavels van de provincie gingen naar andere inschrijvers. Het totale aantal inschrijvingen bij de provincie bedroeg 59. 

Staatsbosbeheer grond 

In totaal heeft Staatsbosbeheer 204 hectare gegund. Het aantal inschrijvingen bedroeg 228. Daarmee kwam de verwachting uit dat niet op alle gronden zou worden ingeschreven.  Er is wel voldoende verkocht om de verworven grond te kunnen betalen. Het restbedrag gaat in een fonds dat Staatsbosbeheer inzet voor aankoop van nieuwe natuurgronden in Gelderland.

De inschrijvers op kavels hebben vandaag een bericht ontvangen over de gunning. De verwachting is dat de aktepassering in november plaatsvindt. Deze grondruil draagt bij aan het vergroten van een aantal kerngebieden van Staatsbosbeheer in Gelderland. Grote aaneengesloten gebieden zijn goed voor de natuur en efficiënter in beheer. Staatsbosbeheer kreeg ook natuurgrond aangeboden grenzend aan eigen gebieden. 

Natuurbeheer

Provincie Gelderland hoopte de betrokkenheid van inwoners bij natuurbeheer te vergroten. Daarvoor zijn kleinere, losse gebieden aangeboden die ook goed door bijvoorbeeld particulieren kunnen worden beheerd. 56 particulieren krijgen nu ook grond gegund.  Daarmee draagt deze grondruil bij aan een belangrijk doel van Provincie Gelderland. De provincie ziet toe op het in standhouden van de natuur.
Meer over dit onderwerp