Nieuws

120 jaar Staatsbosbeheer, dat vieren wij

  • 12 september 2019
Gisteren kwam een groot deel van de 1200 medewerkers van Staatsbosbeheer samen in Almere om te vieren dat de organisatie dit jaar 120 jaar bestaat. Ook minister Carola Schouten van LNV was aanwezig. Lees haar toespraak. Op zondag 21 juli hebben we onze bezoekers in de 8 Buitencentra getrakteerd op inheemse planten om onze verjaardag te vieren. En dit najaar worden in het land diverse activiteiten voor bezoekers georganiseerd.

Het begin

Staatsbosbeheer is niet zo zeer opgericht, eerder ingesteld. Bij de Begrotingswet van 21 juli 1899 kwam geld vrij voor ‘een staatsboschbeheer’. Het jaar daarop werd met de handtekening van toenmalig koningin Wilhelmina de personele organisatie een feit. De belangrijkste bezittingen toentertijd waren de duinen bij Schoorl en Den Haag en op Texel; het Haagse Bos; Kootwijkerzand en de bossen bij Breda. Deze gebieden heeft Staatsbosbeheer nog altijd in beheer.

Taken

De taken van Staatsbosbeheer waren enerzijds het aanplanten van bomen om zo stuifzanden in bedwang te houden, en anderzijds het oogsten van hout, met name voor de mijnindustrie in Limburg. 
Vanaf 1915 adviseerde Staatsbosbeheer Rijkswaterstaat over de beplanting van wegen en waterwegen. Dit groeide uit tot een derde taak: landinrichting. Daarmee had de organisatie decennia lang grote invloed op de vorming en ontwikkeling van het Nederlandse landschap. Rond het begin van de 20e eeuw kwam ook bescherming van 'natuurschoon' op. In 1928 werd natuurbescherming officieel de tweede taak van Staatsbosbeheer.

Groen nutsbedrijf

Met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog namen welvaart en vrije tijd toe. Recreatieve voorzieningen treffen werd de vierde taak van Staatsbosbeheer. Gevolgd door het opvangen en in goede banen leiden van de groeiende stroom bezoekers van de natuur. Daarmee ontwikkelde Staatsbosbeheer zich in de 20e eeuw tot een multifunctionele organisatie die inmiddels 273.000 hectare grond beheert. Staatsbosbeheer heeft een brede maatschappelijke rol en is in dit opzicht geen natuurbeschermingsorganisatie pur sang maar eerder te karakteriseren als een groen nutsbedrijf. We gaan voor het beschermen, beleven en benutten van natuur. Bij wet van 11 september 1997 (gisteren dus precies 22 jaar geleden) is Staatsbosbeheer verzelfstandigd. In deze wet zijn de taken van de organisatie vastgelegd: Het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van de haar toevertrouwde terreinen. 

Lees alles in het nieuwe boek

Kunsthistoricus Marcel van Ool schreef een boek over de roerige 120-jarige geschiedenis van Staatsbosbeheer. Het rijk geïllustreerde boek, waarvan het eerste exemplaar gisteren aan de minister is aangeboden, is online te bestellen.

Zie ook: Toen en nu, 120 jaar Staatsbosbeheer in beeld