Nieuws

Boswachters schrijven geschiedenis

  • 30 juli 2019

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, gaan zij vanaf 16 augustus ook de boswachtersblogs van Staatsbosbeheer voor de lange termijn bewaren. 

Een verzameling van websites

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Niet alle websites worden bewaard. Er wordt een selectie gemaakt die nu ruim 15.000 sites telt. De KB heeft besloten ook de boswachtersblogs te archiveren, omdat het interessante aan deze blogs is dat ze vrijwel altijd boven op de actualiteit zitten.

Boswachterblogs

Boswachters van Staatsbosbeheer bloggen sinds 2010. In die tijd zijn duizenden blogs geschreven over een brede waaier aan actuele, vaak gebied gerelateerde of persoonlijke onderwerpen. Deze blogs lees je hier.

Meer informatie over webarchivering door de KB is hier te vinden. De site van Staatsbosbeheer wordt overigens al sinds 2010 gearchiveerd.