Nieuws

Boeren in zee met Staatsbosbeheer

  • 17 juni 2019
Staatsbosbeheer gaat met drie boeren een vergaande samenwerking aan die hen helpt meer biodiversiteit te combineren met een rendabele bedrijfsvoering. Dat maakt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag bekend. Het gaat om de melkveehouderij van de familie Van Oosterom in Woerdense Verlaat (Utrecht en Zuid-Holland); de veehouderij van Jessica en Maurits Tepper in Sandebuur (Drenthe) en de veehouderij van Willem van de Linden in Tienhoven (Utrecht). De drie maken deel uit van een groot project van 40 experimenten die Staatsbosbeheer samen met het ministerie en boeren aangaat om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. De WUR monitort de projecten.

Steeds meer boeren willen overschakelen naar een meer duurzame, minder intensieve manier van werken. Deze transitie vraagt tijd en inspanning, terwijl er ook brood op de plank moet blijven komen. Staatsbosbeheer wil hier vanuit zijn maatschappelijke taak én als verpachter van 50.000 hectare grond agrariërs de ruimte voor geven. De organisatie heeft er baat bij dat ze zijn natuurgebieden verpacht aan boeren die de natuur als onlosmakelijk onderdeel van hun bedrijfsvoering inzetten. Bovendien helpen de deelnemende boeren zo in de buurt van natuurgebieden de natuurkwaliteit te verhogen.

Woerdense Verlaat

Het bedrijf van Henriette en Arie van Oosterom in Woerdense Verlaat (op de grens van Zuid-Holland en Utrecht) was een gangbare melkveehouderij met 50 hectare eigen grond en 42 hectare van Staatsbosbeheer gepachte grond. In 2015 gooiden ze het roer om en zetten alle grond om naar natuur met als doel ruimte te bieden aan weidevogels. De vandaag getekende samenwerkingsovereenkomst biedt Van Oosterom pachtzekerheid op de lange termijn en innovatieve perspectieven voor de toekomst: zo wordt onderzocht of maaisel uit gebieden van Staatsbosbeheer gebruikt kan worden in zijn potstal. Ook gaat hij stroken langs watergangen en erfafscheidingen anders beheren, om zo de biodiversiteit nog verder te vergroten. Het bedrijf opereert vrijwel energieneutraal en wekt al zijn elektriciteit op met zonnepanelen op het dak van de stal.

Sandebuur

Jessica en Maurits Tepper van veehouderij Eytemaheert in Sandebuur (Drenthe) zijn natuurboeren die werken met de Groninger Blaarkop, een zeldzaam, bedreigd runderras. Ze eten alleen vers gras of hooi uit natuurgebieden. De Eytemaheert werkt al langer samen met Natuurmonumenten en door de vandaag getekende overeenkomst gaan ze ook met Staatsbosbeheer in zee. De twee gaan onder meer bekijken hoe het landbouwareaal kan worden uitgebreid, naast de 16 hectare die nu al worden gepacht. Ook wordt onderzocht hoe hun loonwerkers natuurbeheer meer centraal kunnen zetten. De Teppers doen al veel om de biodiversiteit te bevorderen, zoals plasdras-gebieden voor weidevogels; bescherming tegen predatie; akkers voor akkervogels, geen gebruik van kunstmest of bestrijdingsmiddelen, mozaïekbeheer en herstel van landschapskenmerken Bovendien houden ze de keten kort door rechtstreekse verkoop aan de consument. De Teppers zijn vier jaar geleden begonnen en hebben hun manier van werken zichzelf eigen gemaakt.

Tienhoven

Willem van de Linden nam zonder agrarische achtergrond een vleesveebedrijf over in De Bethunepolder in Tienhoven (Utrecht). In 2009 vormde hij het om tot een biologische melkveehouderij, volledig op natuurgrond. De Bethune werkt met een potstal en produceert ook voor andere bedrijven natuurlijke mest. Van de Linden heeft al veel natuur op het eigen erf gerealiseerd. Er worden voornamelijk koeien gehouden die goed om kunnen gaan met de mindere kwaliteit grassen. Door de samenwerking met Staatsbosbeheer zal er onder ander bodemonderzoek gedaan worden bij De Bethune.

Nieuwsgierig hoe de samenwerking met Willem van der Linden eruitziet? Bekijk dit beeldverhaal

Samenwerkingsovereenkomsten

Vorig jaar kwam in Oukoop (Zuid-Holland) de samenwerking met de eerste boer rond. Vandaag komen er dus drie bij; een tiental nieuwe samenwerkingsovereenkomsten zit in de pijplijn.

Meer weten

  • Dossier Natuurinclusieve landbouw