Nieuws

Overstroming van vervuild water in Drentse vennen

  • 01 mei 2019

In november en december 2017 zijn meerdere keren spoelwaterreservoirs van een leliekwekerij in Vledder (Drenthe) doorgebroken. Dit vervuilde spoelwater kwam in twee vennen in gebieden van Staatsbosbeheer terecht. Het gaat om vennen in een kwetsbaar natuurgebied die in extra beschermd worden in het kader van Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland. 

Staatsbosbeheer heeft onderzoek laten doen naar de overstroming met het vervuilde spoelwater in de twee vennen. De mate van vervuiling en de mogelijke herstelmaatregelen zijn onderzocht. Het onderzoeksrapport is in augustus 2018 opgeleverd. De conclusie uit het rapport is dat er zeer duidelijke effecten zijn op de vegetatie, de waterkwaliteit en de bodemsamenstelling. Er zijn meer dan 40 verschillende pesticiden aangetroffen in het vervuilde natuurgebied. Staatsbosbeheer heeft aangifte gedaan van vernieling en is momenteel bezig met gerechtelijke procedure.

Schade

Staatsbosbeheer maakt zich grote zorgen over de schade die de natuur geleden heeft. Boswachter Corné Joziasse: “Het heeft me ontzettend geraakt als boswachter. Je doet je best om het gebied te beschermen, en toen opeens gebeurde dit. En het duurde zó lang voordat het vervuilde spoelwater uit het gebied was.” Het vervuilde water heeft namelijk twee maanden in het gebied gestaan. De sanering van het gebied, die zal moeten worden uitgevoerd, is erg duur. Staatsbosbeheer probeert door middel van de te voeren rechtszaak de kosten voor deze sanering te verhalen op het bedrijf.

Zembla

Vorige week besteedde onderzoeksprogramma Zembla aandacht aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de effecten daarvan op gezondheid, natuur en milieu. Zembla interviewde ook boswachter Corné Joziasse, bekijk hier het item.

Meer over dit onderwerp