Nieuws

Verdienstelijk en verbonden: het werk van Staatsbosbeheer in 2018

  • 15 mei 2019

Verdienstelijk en verbonden. Aan de natuur en aan de samenleving. Het is een rol die past bij Staatsbosbeheer. Ook in 2018 hebben we ons, als groene nutsbedrijf van Nederland, daarvoor ingezet. Wat dat opleverde, is te lezen in ons jaarverslag. Het bestaat uit een wettelijk verplicht deel en een publieksverslag.

Jaarverslag

We willen mensen dichter bij natuur brengen. Dat is terug te vinden in onze missie ‘Beschermen, Beleven en Benutten’. De taken van Staatsbosbeheer zijn gericht op het beheer en de ontwikkeling van het kenmerkende groene erfgoed van Nederland, met het oog op de vele belangrijke waarden die dit voor de samenleving vertegenwoordigt. Dat erfgoed is voor 95% opengesteld voor alle 17,3 miljoen inwoners. De jaarstukken vormen de wettelijk verplichte publieke verantwoording. Bekijk het jaarverslag (pdf).

Publieksverslag

In het Publieksverslag 2018 is te lezen op welke werkvelden Staatsbosbeheer in het afgelopen jaar actief is geweest. Voorbeelden uit het hele land geven hier kleur aan. Dit verslag maken we omdat we het belangrijk vinden om te laten zien wat we doen, hoe we dat doen en: met wie. Niet voor niets heet het verslag Verdienstelijk en verbonden.