Nieuws

Staatsbosbeheer biedt schaapherders langjarige contracten

  • 26 maart 2019

Staatsbosbeheer maakt op ongeveer 45 locaties door het hele land gebruik van schapenbegrazing in natuurgebieden. De begrazing door schapen is op die plekken van groot belang voor het beheer van de natuur. De dieren houden op natuurlijke wijze de vegetatie kort. In veel gevallen gaat dit met zogenaamde ‘gescheperde schaapskuddes’, oftewel; schapen die begeleid worden door een herder.

Zorgvuldigheid en langjarige contracten

Als overheidsorganisatie is Staatsbosbeheer verplicht zorgvuldig om te gaan met belastinggeld. Om die reden geldt er een verplichting om bijvoorbeeld bij de inkoop van goederen en de inhuur van diensten boven een bepaald drempelbedrag een Europese aanbestedingsprocedure te volgen. Voor de begrazing van schapen is gezocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk aan te sluiten op de wensen en de praktijk van de herders. 

Staatsbosbeheer gaat in de toekomst onder een ‘verlicht regime’ meervoudig onderhands aanbesteden. Dit betekent concreet dat er per locatie waar schapenbegrazing nodig is bij meerdere herders een offerte wordt opgevraagd. Kwaliteit telt in onze afweging zwaarder dan de prijs en er wordt tevens een beroep gedaan op het vakmanschap van de herder. Staatsbosbeheer sluit dan een langjarig contract met de mogelijkheid dit te verlengen. Zo sluiten de contracten met de schaapherders ook aan op de looptijden van provinciale subsidies voor natuurbeheer (het Subsidiestelsel voor Natuur- en Landschapsbeheer, oftewel SNL) en krijgen de schaapherders zekerheid voor een langere periode. Op deze manier krijgen de herders de mogelijkheid om op een transparante en objectieve manier een begrazingsopdracht te bemachtigen.

Focus op kwaliteit en vakmanschap

Het doel van deze nieuwe procedure is meer zorgvuldigheid en objectiviteit in de procedure en meer kwaliteit en vakmanschap in de natuurgebieden en niet om concurrentie op prijs tussen schaapherders te bewerkstelligen. De schaapherder wordt gevraagd met een voorstel te komen over hoe we gezamenlijk het beste de natuur kunnen beheren met behulp van de begrazing door schapen.