Groene Oren: Beppie en Cecile de vliegenzwammen

  • 01 juli 2021
  • Flora en fauna

In de podcastserie Groene Oren vertellen planten, bomen en dieren zélf hun verhaal: wie zijn ze, hoe ziet hun dagelijks leven er uit en hoe is het om vanuit hun perspectief de wereld te ervaren? Luister naar het verhaal van Beppie en Cecile de vliegenzwammen: “Ik vind het jammer dat mensen doen alsof zij het meer voor het zeggen hebben dan wij.”

Vliegenzammen zijn vooral bekend als 'kabouterpaddenstoel'. Ze maken deel uit van het Verborgen Rijk der Fungi. Ontdek die onderaardse wereld!

Wist je dat?

Paddenstoelen vormen ‘slechts’ het zichtbare bovengrondse deel van een veel groter ondergrondse schimmelrijk. Is het een plant? Is het een dier? Lange tijd werden paddenstoelen onder de plantensoorten geschaard, maar uit nader onderzoek bleek dat paddenstoelen nauwer verwant zijn aan dieren. Inmiddels vormen ze een eigen koninkrijk.

Wood wide web

Zonder paddenstoelen sterven complete ecosystemen als bossen en heidelandschappen af. Dat komt omdat een deel van de paddenstoelen samenleeft (in symbiose) met bomen en planten. Zo zijn de ondergrondse schimmeldraden van de vliegenzwam vergroeid met de wortels van boomsoorten zoals de berk. Hiermee kan de berk beter voedingsstoffen opnemen uit de bodem. In ruil hiervoor ‘ontvangt’ de paddenstoel weer suikers via de boomwortel. De vervlechting tussen schimmels en wortels wordt ook wel ‘the wood wide web’ wordt genoemd; een soort organisch internet. 

Wat doet Staatsbosbeheer?

Een groot aantal soorten paddenstoelen is sterk achteruit gegaan. Stikstof, verzuring en afnemende bosvitaliteit zijn de oorzaken. Vooral voor paddenstoelen die samenwerken met bomen is stikstof een probleem. We zorgen voor gevarieerd bos met ook loofboomsoorten, verschillen in donkere en lichte plekken, vochtige plekken en droge plekken, en dat er genoeg dood hout blijft liggen.

Ook interessant