Natuurinclusieve landbouw

Samenwerking in de praktijk

Steeds meer boeren kiezen ervoor een samenwerking met Staatsbosbeheer aan te gaan voor natuurinclusieve landbouw. Hieronder staan alle bedrijven die een experiment met ons zijn begonnen.

Drenthe

Eytemaheert
De Eytemaheert is een zoogkoeienhouderij en melkveebedrijf op in de kop van Drenthe, vlakbij natuurgebied de Onlanden. Lees meer over Eytemaheert

Flevoland

Jelle Hakvoort
Boer Jelle en zijn vrouw Willian Hakvoort runnen hun bedrijf vlakbij het Kuinderbos in Flevoland. Lees meer over de boerderij van Hakvoort.

Gelderland

Ekoboerderij Boons
Joost Boons is biologisch melkveehouder op rivierkleigronden in Overijssel en Gelderland. Lees meer over Ekoboerderij Boons.

De Voorn Hassink Villa Bakhus
De Voorn is een extensief, bijna gesloten melkveebedrijf, in Oenen. Lees meer over De Voorn Hassink Villa Bakhus.

Noord-Brabant

De Schutkooi
De Schutkooi is een biologische melkveehouderij van Erik Lamers bij de Maasheggen. Lees meer over De Schutkooi

Heining & Hoef
Biologisch natuurboerderij en landgoed Heining & Hoef ligt op weidevogelpercelen in de Lage Vuchtpolder, ten noorden van de stad Breda. Lees meer over Heining & Hoef

Natuurboerderij Zonzeel
Natuurboerderij Zonzeel is een traditionele melkveehouderij van de familie Rasenberg midden in een weidevogelgebied. Lees meer over natuurboerderij Zonzeel

Overijssel

Erve Vechtdal – Koe Safari
Erve Vechtdal-Koe Safari is een extensieve zoogkoeienhouderij in Varsen van Simone Koggel. Lees meer over Erve Vechtdal

Chris Kotte
Het melkveebedrijf van Chris Kotte met 80 melkkoeien ligt in het coulisselandschap van Weerselo in Twente.

Utrecht

De Bethune
Boer Willem van der Linden runt de biologische melkveehouderij in de Bethunepolder, tussen Tienhoven en Maarssen. Lees meer over De Bethune

Van Oosterom
Arie van Oosterom biedt met zijn melkveehouderij onder meer ruimte aan weidevogels. Lees meer over Van Oosterom


Zeeland

Maatschap Hof de Eendragt
Hof de Eendragt is een kleinschalige boerderij met scharrelvarkens en natuurrunderen bij de Margarethapolder. Lees meer over of de Eendragt

De Korenschoof
De Korenschoof van de familie Steendijk is een biologisch akkerbouw- en geitenmelkbedrijf. Lees meer over de Korenschoof

Zuid-Holland

Hoeve Stein Natuurboerderij
Hoeve Stein van de familie De Goeij ligt in de Reeuwijkse polder. Hoeve Stein is een biologisch melk- en vleesveebedrijf.

Hoeve Biesland
Hoeve Biesland is een biologisch-dynamische boerderij dat vlees, brood, melk en groenten produceert.

Kaasboerderij De Vierhuizen
Kaasboerderij de Vierhuizen is een kleinschalige melkveehouderij in het Groene Hart in Leidschendam. Lees meer over Kaasboerderij de Vierhuizen

Morgendauw Verhoef
Morgendauw Verhoef is een biologisch melkveebedrijf in de Alblasserwaard, vlakbij het natuurgebied Donkse Laagten. Lees meer over Morgendauw Verhoef