Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Route

Wandelroute Zandenpad

Wandeling door Doezumermieden en over de zandrug van de Peebos in het Westerkwartier bij Groningen. De wandelroute is een mooie combinatie van natte zandruggen, laagveen en zeeklei, langs de rivier de Lauwers. De route loopt richting de zandrug van de Peebos en deels door polder de Kaleweg. 

Over wandelroute Zandenpad

Wandelroute Zandenpad loodst je langs de landschapsvormen van het Zuidelijk Westerkwartier, gevormd in de ijstijden. Door het dikke keileempakket kon het water nauwelijks de grond binnendringen. Het bleef nat, waardoor er een dik veenpakket ontstond. Door de stijging van de zeespiegel drong het zeewater steeds verder het land in. Eb en vloed waren merkbaar in de waterstanden van de geulen. Later bekend als de Lauwers, de Hunze en de Oude Riet. In de 16e eeuw begon het vergraven van hoogveen. De kwaliteit in dit gebied was matig, de turf was door de kleilaag die er boven zat zout en brandde daardoor slecht. 

De natte zandgronden van dit gebied vormen de overgang naar laagveen en zeekleigebieden. De afwisseling van zandruggen (gasten) met veen of klei is kenmerkend voor dit gebied. Delen van dit gebied staan onder invloed van grondwater afkomstig van het Drents Plateau. Plaatselijk komt potklei voor. Van oorsprong lagen hier grote moerassen, die zelfs in contact stonden met de Lauwerszee en van elkaar gescheiden door lage zandruggen. Oude kreken zoals de Lauwers op de grens van Groningen en Friesland, zorgen voor natuurlijke afwatering.

Horeca

Aan het startpunt van het Zandenpad ligt Theetuin Blotevoetenhof. Bezoek de theetuin voor koffie of thee met iets lekkers. Meer info? 0594-657080.

Flora en Fauna

Planten die je op de route tegenkomt zijn onder andere dotterbloem, krabbenscheer, snavelzegge en waterscheerling. Met een beetje geluk spot je roerdomp, watersnip, graspieper, ree en de groene glazenmaker.

Carolien

Heel leuke route door nat gebied en over particuliere terreinen. Veel bruggetjes en modder, dus laarzen noodzakelijk! Helaas konden we ongeveer 800 m. voor het einde van de route niet verder omdat er een hek was geplaatst voor de doorgang. Na even zoeken, maar over de hoofdweg teruggelopen. Wel jammer dat er niets werd aangegeven.

Reactie van Staatsbosbeheer

Dag Carolien, wat vervelend! We hebben het nagevraagd bij de boswachter. Hopelijk is de route snel weer goed te lopen.

Annelies Wiersma

Prachtige route, ook het weer was uitstekend verzorgd 😜

Heleen

Wat een leuke route! Door de weilanden en langs particuliere terreinen, fijn dat dit mag van de eigenaren. Lekker rustig, en leuk een keer zo dicht langs een elektriciteitsmast te lopen! Zelfs lammetjes gezien, en prachtige rietpluimen langs watertjes.

Deze route gelopen? Geef een beoordeling
(niet getoond op website)