Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Functioneel

Zorgt voor een goede werking van de website

Analytisch

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Tracking

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Route

Wandelroute Hooge Reed

Wandelroute Hooge Reed loopt door het uiterste westen van het Zuidelijk Westerkwartier in de provincie Groningen. Het startpunt ligt in de gemeente Grootegast, ten zuidwesten van het dorp Lutjegast aan de Bombay. Aanvankelijk woonden mensen op de 'gasten', hoger gelegen zandruggen. Later verschenen in de lagere gebieden ook woningen. Rond 1900 stonden in de Hoogemeeden 7 of 8 eenvoudige huisjes.

Keuterboeren van het Westerkwartier

De leefomstandigheden waren slecht, de omliggende graslanden nat. De mensen werkten hard voor een karig bestaan. Keuterboeren met een klein stukje land, echte ‘wrutters’ waren het. Samen met de melk en het vlees van enkele dieren leverde het werk net genoeg op om zelfvoorzienend te zijn. De saamhorigheid zorgde ervoor dat de bittere armoede niet als zodanig werd ervaren.

Wat valt er allemaal te zien

Langs wandelroute Hooge Reed hebben vroeger enkele huisjes gestaan. Daarvan zie je nog kenmerken in het landschap. De kwaliteit van de huisjes in de Hoogemeeden was tamelijk slecht. Ondanks vele verbouwingen zijn ze uiteindelijk allemaal verdwenen.

Horeca

Horeca is niet aanwezig op de route.

Flora en fauna Doezumermieden

De Doezumermieden staat bekend om zijn rijke plantengroei. De bloemenweelde is deels te danken aan kwelwater, dat in het gebied aan de oppervlakte komt. Dit kwelwater is ooit als regen op de hogere zandruggen gevallen en heeft in zijn reis naar de Doezumermieden veel mineralen uit de grondlagen opgenomen. Deze mineralen zijn belangrijk voor bijzondere planten als dotterbloem, holpijp en waterviolier, die vooral aan de waterkant te vinden. De legakkers bieden in het voorjaar een bont kleurenpalet met planten als koekoeksbloemen en pinksterbloem. De bloemen trekken op hun beurt weer talloze vlinders en andere insecten aan. De legakkers worden jaarlijks gemaaid om de bloemenpracht in stand te houden. Als het niet gemaaid wordt zullen de gebieden verruigen en op termijn dichtgroeien met bos.

 

 

Deze route gelopen? Geef een beoordeling
(niet getoond op website)