Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Route

Wandelroute Heemtuin en Tussen de Venen

Wandeling door de Heemtuin en Natuurpark Tussen de Venen bij Muntendam. Op deze voormalige akkerbouwgrond vind je een grote variatie aan biotopen met een rijkdom aan flora en fauna. Deze natuurwaarde biedt ook mogelijkheden voor natuureducatie en voorlichting in samenwerking met de Heemtuin.

In een deel van het gebied liggen door afgraving van de voorheen rijke landbouwgrond vandaag de dag voedselarme schrale zandlagen aan de oppervlakte. Andere delen zijn dieper afgegraven waardoor poelen en waterplassen zijn ontstaan. Hier ontwikkelt een vegetatie van heide met plantensoorten zoals zonnedauw en moeraswolfsklauw. Bovendien is dit gebied aantrekkelijk voor vele soorten libellen en amfibieën.

Rond een groot deel van het gebied is een afrastering geplaatst, zodat het terrein met schapen kan worden beweid. Deze begrazing heeft vooral tot doel de groei van jonge bomen en struiken te onderdrukken en het open (heide)landschap te behouden. In het begrazingsgebied geldt het hele jaar door een toegangsverbod voor honden.

In het zuidelijke bosrijke deel zijn heuvels aangelegd waarop bomen en struiken zijn aangeplant. Daarnaast is het terrein tussen de heuvels op enkele plaatsen geplagd (afgegraven). Zo is variatie in hoogte, vochtigheid en voedselrijkdom op kleine schaal gecreëerd. Dit jonge bos is aantrekkelijk als broedgebied voor zangvogels als geelgors en heggemus. Met het ouder worden van de bomen is de verwachting dat andere typische bosvogels zoals grote bonte specht, boomkruiper en havik zich hier vestigen. De ruigere terreintjes tussen het bos zijn aantrekkelijk voor vlinders zoals citroenvlinder, kleine vos en zandoogjes.

In het gehele gebied zijn meer dan 50 soorten bomen en struiken aangeplant! Bovendien zijn nog eens 10 bijzondere bomen solitair aangeplant. Deze boomsoorten zijn tijdens de ijstijden uit Nederland verdwenen en er niet in geslaagd op eigen gelegenheid terug te keren. Deze bomen, waaronder de amberboom, tulpenboom en waternymf, zijn opvallend van vorm en hebben mooie herfstkleuren.


Deze route gelopen? Geef een beoordeling
(niet getoond op website)