Doe mee

Geboortebossen en levensbomen

Via de Stichting Nationale Boomfeestdag kun je een boom laten planten ter herinnering aan de geboorte van een kind of voor een stil geboren baby of overleden kind. De bomen worden geplant in een van de bossen van Staatsbosbeheer.

Geboortebomen

Stichting Nationale Boomfeestdag plant samen met Staatsbosbeheer geboortebossen in heel Nederland. Hier kun je een boom laten planten voor baby's en kinderen t/m 12 jaar. Jaarlijks is er een plantdag in de winter, als de bomen in rust zijn, waarop ouders of grootouders zelf hun boom planten. De boswachter kiest de bomen die passen bij de groeiplaats, zorgt voor scheppen en bereidt het terrein voor om de bomen en struiken een goede start te geven. In de loop der jaren groeien de bomen en struiken samen met de kinderen op en vormen een bos, waarin de individuele bomen niet meer herkenbaar zijn. Wel blijven de namen en de geboortedata van de kinderen terug te vinden op een speciale websitepagina, die bereikbaar is via de QR-code op het informatiebord dat bij het bos staat.

 

Levensbomen

In het Bentwoud bij Alphen aan den Rijn ligt het Levensbomenbos. Op dit stukje grond groeien bomen als een levend monument. Een blijvende herinnering aan een ongeboren kindje, een stil geboren baby of een overleden kind (t/m 18 jaar). Het planten van een boom kan helpen om een mooie herinnering te vormen in een periode van verdriet en rouw.

Eenmaal per jaar, in de herfst of winter, organiseert Stichting Nationale Boomfeestdag in dit bos een plantdag. Ouders, grootouders, broertjes en zusjes kunnen hier dan zelf een boom planten, een twee meter hoge Italiaanse populier. En het is mogelijk om bijvoorbeeld as van het overleden kindje in het plantgat te strooien. Zo groeit het kindje symbolisch door met de boom.

Opgroeien in een groene wereld

In 1990 zijn Stichting Boomfeestdag en Staatsbosbeheer gestart met de aanleg van de eerste geboortebossen. Bossen dragen bij aan biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Met het planten van een geboorteboom wordt op symbolische wijze tot uitdrukking gebracht dat elk kind moet kunnen opgroeien in een groene wereld. Op initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komen er komende jaren nog meer locaties bij. Dit als onderdeel van de Bossenstrategie, om nog meer kinderen en hun (groot)ouders in contact brengen met de natuur en de waarde van bomen te laten beleven.