Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

De geschiedenis van Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer werd opgericht op 21 juli 1899, in een periode met een tekort aan bos en toename van zandverstuivingen. In 1998 zijn we verzelfstandigd en werden we een Rechtspersoon met wettelijke taak (RWT). Al meer dan 100 jaar werken we aan een groen Nederland en brengen we natuur en mensen dichter bij elkaar.

Woeste gronden

In de 19e eeuw verkocht de Nederlandse staat woeste gronden. Dat werd mogelijk door de Domeinwet die in 1848 werd ingevoerd. Eind negentiende eeuw besloot de regering om deze verkooppolitiek te stoppen, Staatsbosbeheer op te richten en tot aankoop en aanleg van bos over te gaan.

In verschillende delen van Nederland, met name op de Veluwe en in de duinstreek, was stuifzand een gevaar voor de omgeving en kustverdediging. Lokale overheden hadden te weinig geld om dit gevaar met de aanplant van bos te bezweren. Dus lag er een taak voor de Rijksoverheid en werd in 1899 Staatsbosbeheer opgericht.

Bosaanleg en natuurbescherming

In de eerste 30 jaar van zijn bestaan bracht Staatsbosbeheer het bosareaal in Nederland weer op peil en werden veel productiebossen aangelegd. Er was in die tijd grote vraag naar hout, bijvoorbeeld voor de mijnbouw. Rond het begin van de 20e eeuw kwam ook bescherming van 'natuurschoon' en behoud van 'natuurmonumenten' op. In 1928 werd natuurbescherming officieel de tweede taak van Staatsbosbeheer.

Landinrichting en recreatie

Vanaf 1915 adviseerde Staatsbosbeheer Rijkswaterstaat over de beplanting van wegen en waterwegen. Dit groeide uit tot een derde taak: landinrichting. Daarmee hadden we decennia lang grote invloed op de vorming en ontwikkeling van het Nederlandse landschap.

Met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog namen welvaart en vrije tijd toe. Recreatieve voorzieningen treffen werd de vierde taak van Staatsbosbeheer. Gevolgd door het opvangen en in goede banen leiden van de groeiende stroom bezoekers van de natuur. Daarmee ontwikkelde Staatsbosbeheer zich in de 20e eeuw tot een multifunctionele organisatie die inmiddels 273.000 hectare grond beheert.

  

Verzelfstandigde overheidsorganisatie

Staatsbosbeheer is in 1998 verzelfstandigd tot een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT). Onze wettelijke taak - het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van de haar toevertrouwde terreinen - is geborgd in de Wet Verzelfstandiging Staatsbosbeheer (1998). Zie ook: Organisatie