Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Nieuws

Weerribben-Wieden en Oostvaardersplassen behouden Europees diploma

De Raad van Europa heeft het Europees Diploma voor de Oostvaardersplassen en Nationaal Park Weerribben-Wieden verlengd tot respectievelijk 2029 en 2030.

Laagveenmoeras in Weerribben-Wieden

Acht nieuwe audiofietsroutes verbinden kunst met het Nederlands landschap

Verschillende organisaties zetten dit jaar het Nederlandse landschap in de schijnwerpers. Gezamenlijk ontwikkelden ze de app Meesterwerk Nederlands Landschap. Resultaat: acht bijzondere fietsroutes.

Fietsers in Nationaal Park de Biesbosch

Hoogwater langs Maas en Waal gezakt, opruimacties gestart

Het hoogwater van de Maas en de Waal liet veel afval achter in de uiterwaarden. Daarom organiseren de boswachters komende weken diverse opruimacties.

opruimen afval

Nieuwe Hollandse Waterlinie is UNESCO Werelderfgoed

De erfgoedstatus biedt de linie bescherming tegen ruimtelijke ontwikkelingen die het werelderfgoed zouden kunnen aantasten en daarmee een garantie voor behoud ervan.

fort bij rijnauwen

Kuinderbos vlinderparadijs

Beheer gericht op biodiversiteit levert zichtbaar resultaat. Dat bleek weer tijdens de jaarlijkse vlindertelling op zondag 18 juli in het Kuinderbos in het kader van de landelijke Tuinvlindertelling.

bruin zandoogje

Hoge waterstanden in de rivieren

Het hoogtepunt van de waterstand in de grote rivieren is nog niet bereikt. Dieren zoeken een veilig heenkomen op droge plekken en vee wordt geëvacueerd.

Hoogwater Midden-Limburg

Rottumerplaat 50 jaar later

Schrijvers Godfried Bomans en Jan Wolkers verbleven 50 jaar geleden in hun eentje op het onbewoonde Rottumerplaat. In Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum is een expositie over verlangen naar een onbewoond eiland.

rottumerplaat

Verlegging IJsseldijk Paddenpol: meer ruimte voor water en natuur

De IJsseldijk bij Paddenpol wordt niet verhoogd, maar verlegd. Een mooi voorbeeld van Integraal Riviermanagement in het belang van waterveiligheid en natuur.

bestuurders rond bord over dijkverlegging paddenpol

Deel bossen Leersum weer toegankelijk

Er wordt met man en macht gewerkt om het bosgebied weer veilig te maken. De eerste, relatief minst beschadigde 350 hectare zijn nu weer open voor wandelaars en fietsers.

omgewaaide bomen

Waddenviltbij herontdekt op Texel

De zeer zeldzame soort was al sinds 1991 niet meer in Nederland aangetroffen en stond al een poos op de Rode Lijst van soorten die uit Nederland zijn verdwenen.

waddenviltbij © Menno Reemer