Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Tot september geen afschot van edelherten Oostvaardersplassen


Op 21 juli 2020 vond bij de Raad van State de zitting plaats in kader van het hoger beroep dat de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer hebben ingediend over het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. Het hoger beroep betreft de uitspraak van de rechter tegen de opdracht uit 2018 voor de reductie van het aantal edelherten. De Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer zijn tegen die uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Staatsbosbeheer wacht de uitspraak af en zal daarom tot begin september niet starten met het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen

Beroep tegen ontheffing aangetekend

In het Faunabeheerplan 2019-2023 is geconcludeerd dat de begrazingsdruk van de edelherten in de Oostvaardersplassen te hoog is waardoor er schade is ontstaan aan de wilde flora en fauna en de biodiversiteit in het gebied achteruit is gegaan. Er is in het Faunabeheerplan een doelstand bepaald van 500 edelherten. Om die stand te bereiken is in september 2019 een ontheffing gegeven om het teveel aan edelherten in de Oostvaardersplassen af te schieten. Volgens de voorwaarden van deze ontheffing kan Staatsbosbeheer per 1 augustus 2020 met het afschot starten. Tegen de ontheffing is door meer partijen beroep aangetekend.

Uitspraak afwachten tot september

In de procedure over de eerder geldende opdracht tot afschot is door de provincie en Staatsbosbeheer hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. De verwachting is dat de Raad van State na 6 weken dus begin september uitspraak doet. Omdat de uitkomst van dit geschil van belang is voor de nu geldende ontheffing wacht Staatsbosbeheer deze uitspraak af. Staatsbosbeheer zal daarom in de periode tot begin september niet starten met het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen.