Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer Zuid-Holland

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Zuid-Holland per 31-12-2016.

Zuid-Holland is een provincie vol gouden combinaties. Zoals de drukte van Den Haag en de rust van het Haagse Bos. Of de door wind en water gecreëerde duinen van Hollands Duin in combinatie met door mens geplante duinbossen, zoals het Ganzehoekbos. Ook de polder midden in dichte bebouwing bij de Duivenvoordse en Veenzijdse Polder en de jonge bossen in combinatie met een speelbos in De Balij is zo’n geslaagde combinatie. Heerlijk Hollands met weilanden, knotwilgen, koeien, sloten en boerderijen, maar het kan ook jong, fris en klein zoals in het Bentwoud. De eilanden Voorne en Putten hebben veel te bieden. De natuur gedijt onder de invloed van eb en vloed. Het water heeft ook veel invloed op de Goeree, waar zout en zoet door de kreken stroomt. En in het nu zoete Haringvliet waar vanaf 2018 de sluizen weer op een kier gaan.

Natuur- en recreatieschappen

Sinds januari 2017 beheert Staatsbosbeheer ook diverse natuur-en recreatiegebieden in opdracht van een aantal natuur- en recreatieschappen en provinciale recreatiegebieden, waaronder Rottemeren, Groenalliantie Midden-Holland, Voorne-Putten-Rozenburg, IJsselmonde, Dobbeplas, Midden-Delfland en Zuidwestelijke Delta dat deels in Zeeland ligt. Van de Surfplas in het Groene Hart tot het strand van Rockanje, van polderlandschappen in IJsselmonde tot de oevers van de Rotte. Kortom, er is veel te zien en doen in deze groene gebieden, die in het drukke stedelijke Zuid-Holland voor diverse recreatiemogelijkheden in de buitenlucht zorgen. Meer informatie over deze gebieden leest u op HeerlijkBuiten.nl

Organisatie en personeel

 • Managementteam
  Staatsbosbeheer Zuid-Holland wordt de komende twee jaar (2017-2018) aangestuurd door een managementteam, dat de taken heeft verdeeld tussen het aansturen van de interne integratie, de bestuurlijke samenwerking en de dagelijkse uitvoering. Het provinciaal managementteam bestaat uit:
  - Debbie Kamphuis, divisiedirecteur en transitiemanager
  - Jasper Kuipers, manager bestuurlijke samenwerking
  - Theo Gorissen, manager uitvoering
 • 45 medewerkers (fte), waarvan
 • 6,9 medewerkers (fte) met BOA-bevoegdheid
 • 5 beheergebieden: Stad en Duin, Rottemeren-Bentwoud, Hof van Delfand, Groene Hart en Voorne-Putten-IJsselmonde. Het meest zuidelijke deel van Zuid-Holland, de beheergebieden Biesbosch en Zuid-Hollandse eilanden, wordt sinds januari 2017 aangestuurd vanuit Staatsbosbeheer Zeeland.

Vrijwilligers

 • 723 vrijwilligers en
 • 51 vrijwilligersgroepen

Oppervlakte

 • 24,273 ha in eigendom/beheer van Staatsbosbeheer
 • Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van ons land met het grootste aantal inwoners - 3,5 miljoen - met relatief het minst natuur: 6% van oppervlak (vergelijking: Limburg 25%).

Topgebieden    

Recreatie

 • 117 km gemarkeerde wandelroutes
 • 134 km fietspaden
 • 9 km ATB-routes
 • 72 km ruiterpaden
 • 33 km kano- en vaarroutes
 • vleermuisbunkers Wassenaar
 • Grote Vijf-excursies in Hollands Duin
 • Tijdreis in Haagse Bos

Jeugd

Monumenten

Houtoogst

 • 6.000 m3 hout per jaar

Relatie provincie

Van de Provincie Zuid-Holland ontvangt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuur binnen de EHS (NNN). Ook draagt de provincie financieel bij aan het onderhoud van een deel van de wandel- en fietspaden in deze gebieden.

Staatsbosbeheer is per 1 januari 2017 verantwoordelijk voor het beheer- en onderhoudswerk in de recreatiegebieden van de natuur- en recreatieschappen en provinciale recreatiegebieden in Zuid-Holland en Zeeland. De medewerkers van de Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H), die voorheen als uitvoeringsorganisatie van de provincie Zuid-Holland het beheer voor deze recreatiegebieden uitvoerde, is sinds 1 januari in dienst van Staatsbosbeheer.

Nationaal Park Hollandse Duinen

Diverse gebieden van Staatsbosbeheer (Haagse Bos, Duivenvoordse en Veenzijdse Polder en Hollands Duin) maken deel uit van het nieuwe beoogde Nationaal Park Hollandse Duinen: één aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag: 43 km lang en 8,5 km breed.

Samenwerking met

 • 5 zorginstellingen
Jasper Kuipers
Vragen over dit onderwerp? Jasper Kuipers Provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland
 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten