Spijk-Bremerberg

Opborrelend kwelwater in een afwisselend bos met poelen en een beek.

Over Spijk-Bremerberg

Het Spijkbos dankt zijn naam aan het Spijkzand dat in de tijd van de Zuiderzee van de Veluwe is afgeslagen en daarna weer voor de kust terecht kwam. Bij het graven van de Spijkvijver is het zand gebruikt voor het maken van een duinachtig landschap, dat bijna nergens anders in Flevoland voorkomt. 

In het ouder wordende bos groeit een grote verscheidenheid aan bomen en struiken.  Ook trekt het bos steeds meer vogels en andere dieren aan. De gegraven poelen en waterpartijen maken het aantrekkelijk voor libellen en vlinders. 

Flora en fauna

In het gebied vind je afwisselende landschappen zoals de natte natuur in De Klink, waarin kwelwater aan de oppervlakte komt. Dit is ontstaan door afgravingen. Maar ook open gebied met grasland, zoals Ellerslenk op het oorspronkelijke reliëf van de oude Zuiderzee bodem.  In het bos aan de voet van de Bremerbergdijk borrelt schoon kwelwater op vanuit het Veluwemeer. Hier ligt het brongebied van de Strandgaperbeek. In dit aantrekkelijke landschap vind je bijzondere vogels zoals de IJsvogel en zorgen de koeien en paarden van een biologische boer ervoor dat het gebied niet dicht groeit. 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten