Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Het zit in onze natuur

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Vliegen met drones

Staatsbosbeheer heeft (nog) geen eigen beleid ontwikkeld op de vraag waar en wanneer er met drones kan worden gevlogen. Er geldt – tot op heden – geen algemeen vliegverbod boven de gronden van Staatsbosbeheer. Dat betekent dat de wettelijke regels van toepassing zijn en de besluiten van andere overheidsinstanties die regels hebben over het dronegebruik zoals de provincies en gemeenten.

Algemene wet- en regelgeving

Een aantal dingen zijn wel duidelijk. Dronevliegers moeten zich altijd aan de algemene wet- en regelgeving houden zoals niet vliegen boven menigten, zichtlijnen, hoogte en afstand. Verder mag er niet gevlogen worden in de no-fly-zones rondom vliegvelden en de gebieden die om andere redenen zijn afgesloten. Voorbeelden daarvan zijn diverse Natura2000 gebieden in delen van het land. De provincies gaan hier over.

Wet natuurbescherming

Verder is de Wet natuurbescherming van toepassing op handelingen als het vliegen met drones. Daarbij is het criterium dat als er verstoring van de dieren optreedt als gevolg van het vliegen met een drone, het vliegen dan verboden is. Wanneer er verstoring optreedt, hangt erg af van de omstandigheden van het geval. Daarover valt vooraf niet veel te zeggen. Er zijn wel opvallende voorbeelden aan te geven bijv. het vliegen van een drone nabij een broedende zeearend levert in de meeste gevallen wel verstoring op en is dus verboden.

Toegangsregels

Als u vliegt in de gebieden van Staatsbosbeheer dan moet u er verder rekening mee houden dat er toegangsregels van toepassing zijn. Meestal houdt dat in dat u niet van de wegen en paden af mag. Als uw drone midden in het bos naar beneden stort, dan overtreedt u de toegangsregels als u de drone gaat halen.

Houd rekening met anderen

Ook zult u rekening moeten houden met andere bezoekers van onze gebieden. De privacy van de ander moet worden gerespecteerd en ook moet men de ander niet hinderen.

Zie ook