Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Klachtenprocedure

Wij werken bij Staatsbosbeheer voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening en producten. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Staatsbosbeheer heeft een klachtenprocedure om ervoor te zorgen dat uw klacht op zorgvuldige wijze wordt behandeld.

Waarover kunt u klagen?

U kunt een klacht indienen over:

 • Een handeling of gedraging van Staatsbosbeheer of een medewerker van Staatsbosbeheer (overeenkomstig de Algemene Wet Bestuursrecht);
 • De uitvoering van de taken van Staatsbosbeheer;
 • Beleid en beheer van Staatsbosbeheer;
 • Een product of dienst van Staatsbosbeheer.

Welke gegevens hebben wij nodig?

We hebben de volgende gegevens van u nodig om uw klacht in behandeling te nemen:

 • Uw naam en adres;
 • Waarover u een klacht indient;
 • Wanneer de klacht is ontstaan (datum);
 • Waar de klacht is ontstaan (plaats, gebied, o.i.d.);
 • Eventuele toelichting of bijlagen (brieven, e-mails, e.d.)
 • Ondertekening.

Hoe dient u een klacht in?

U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:

 1. Per e-mail 
  U kunt u uw e-mail richten aan: contact@staatsbosbeheer.nl.
 2. Schriftelijk per brief
  U kunt uw brief richten aan: Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Wij registreren uw klacht en u ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin informatie over de verdere behandeling. De wettelijke termijn voor de afhandeling van klachten is 6 weken.

Mondelinge klachten behandelen wij in principe mondeling, maar in overleg met u is schriftelijke afhandeling mogelijk.