Het zit in onze natuur

Over Staatsbosbeheer

Het zit in onze natuur

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. Het zit in onze natuur.

Missie: ons groene erfgoed

Wij, de medewerkers van Staatsbosbeheer, beschermen en ontwikkelen het kenmerkende groene erfgoed van Nederland. Wij zijn er op gericht dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving.

Visie: natuur in balans

Natuur in balans met schoonheid en functionaliteit, die beleefbaar en te benutten is.

Met ziel en zakelijkheid

Toen Staatsbosbeheer in 1899 werd opgericht, was er in ons ontboste land vooral grote vraag naar hout. In de loop van de tijd heeft Staatsbosbeheer andere en nieuwe taken erbij gekregen. Anno nu maken we het mogelijk dat huidige en toekomstige generaties van onze natuur kunnen genieten. Dat doen we duurzaam, met passie, en met oog voor een bedrijfsmatige en professionele organisatie. Met ziel en zakelijkheid dus. En samen met de samenleving.

Ambities en doelstellingen

Beter beschermen, meer beleven, duurzaam benutten en een excellente publieke organisatie zijn. Dat is waar we aan werken en waar we voor staan. Want door beter, meer, duurzamer en excellent te werken, behalen we onze missie. En brengen we natuur en mensen dichter bij elkaar. Als maatschappelijke onderneming streeft Staatsbosbeheer hierbij naar grote betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Voor de periode tot 2020 willen we het volgende bereiken:

  1. Het versterken van de positie van Staatsbosbeheer. Onder andere met de ontwikkeling van robuuste, aaneengesloten natuurgebieden en het vergroten van biodiversiteit.
  2. Ook willen we de maatschappelijke betrokkenheid verder vergroten. Dan doen we door meer synergie te zoeken met andere maatschappelijke opgaven,
    zodat nog meer mensen de natuur kunnen beleven.
  3. Ruimte om te ondernemen, waardoor meer private financiering mogelijk wordt. Het financieel betrekken van bedrijven en inwoners bij de ontwikkeling en instandhouding van onze natuur, leidt tot groter draagvlak. Ook kunnen we daardoor efficiënter werken en zijn we minder afhankelijk, bijvoorbeeld van overheidsfinanciën.
  4. Het professionaliseren en verzakelijken van bedrijfsprocessen en werkwijzen. Zodat we met recht kunnen zeggen dat we een excellente en efficiënte publieke organisatie zijn, die werkt met markt en samenleving.

Van de Waddeneilanden, de zuidwesterlijke delta en de Weerribben tot de duinen en de natuur langs de rivieren; de terreinen van Staatsbosbeheer zijn de nationale basis voor natuur en recreatie. Samen vormen zij dat o zo kenmerkende groene erfgoed van Nederland, dat we beschermen en ontwikkelen. Ze maken van Nederland dat heerlijke kikkerlandje waar we natuurlijk leven, beleven en ondernemen. Bovendien zijn ze ons potentieel voor internationale natuurparken. Want natuur kent geen grenzen.

Ons mooie werk bestaat onder andere uit het behouden en ontwikkelen van onze landschappen. Bij onze Rijksmonumenten houden we daarbij we de landschappelijke context scherp in de gaten. Enkele van onze natuurgebieden zijn niet toegankelijk, omdat zij te kwetsbaar zijn. Maar in de meeste van onze natuurgebieden ontvangen we jaarlijks miljoenen bezoekers.

Welkom bij Staatsbosbeheer. Welkom in de natuur.