Het zit in onze natuur

Organisatie

Bij Staatsbosbeheer werken circa 979 medewerkers, verdeeld over 3 divisies en 12 provincies. De algehele leiding van Staatsbosbeheer is in handen van de directeur, Ir. S. (Sylvo) Thijsen BNT. Het hoofdkantoor is gevestigd in Driebergen.

Raad van Toezicht

De Raad heeft tot taak toezicht te houden op de werkzaamheden van de directie van Staatsbosbeheer en de directie met raad en daad terzijde te staan. Taak en leden Raad van Toezicht

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de directie – gevraagd en ongevraagd - over de wijze waarop Staatsbosbeheer aansluit bij de wensen en inzichten van gebruikers van onze natuurgebieden. Leden Raad van Advies

Verantwoording

We vinden het belangrijk te laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Open en eerlijk en altijd toegankelijk voor verbeterpunten en andere zienswijzen. Daarom laten we graag zien aan wie en op welke wijze we verantwoording afleggen. Staatsbosbeheer beheert in opdracht van de Rijksoverheid honderdduizenden hectare natuur en landschap in Nederland. We doen dit voor ruim zestien miljoen Nederlanders. Een grote verantwoordelijkheid waar we trots op zijn. En die we op de best denkbare manier willen uitvoeren. Verantwoording aan overheid en publiek

Historie

Toen ons land werd gekenmerkt door een tekort aan bos en toename van zandverstuivingen, werd Staatsbosbeheer opgericht. Op 21 juli 1899 en door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, om precies te zijn. Daarmee schrijven we al meer dan 115 jaar geschiedenis op het gebied van natuur. In 1998 zijn we verzelfstandigd en zijn we een Rechtspersoon met wettelijke taak (RWT). De tijden zijn veranderd, en Staatsbosbeheer veranderde mee. 115 jaar Staatsbosbeheer