Staatsbosbeheer.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Navigatie

Zaad en plantsoen

esdoornzaden

De afdeling Zaad en Plantsoen is een van de oudste onderdelen van Staatsbosbeheer. Hier komt sinds jaar en dag het plantmateriaal vandaan voor de terreinen die we beheren. Het woord 'zaad' verwijst naar zaden die gebruikt worden voor de kweek van planten en bomen, en 'plantsoen’ verwijst naar de jonge gekweekte planten die voor de aanleg van bos en natuur worden gebruikt.

De afdeling werd in de jaren twintig van de vorige eeuw opgericht om de mijnbouw van hoogwaardig productiehout te voorzien. Tegenwoordig wordt het materiaal van Zaad en Plantsoen echter veel breder gebruikt: van bomen en struiken voor onze natuur- en recreatiegebieden, tot bomen voor houtproductie met het FSC®-keurmerk en voor biomassa. Ook externe partijen – kwekerijen – kunnen kweekmateriaal bestellen bij Zaad en Plantsoen.

Oorspronkelijke vegetatie

Sinds enkele jaren heeft de afdeling Zaad en Plantsoen nog een ander werkterrein erbij; het in kaart brengen, kweken en herintroduceren van inheems plantmateriaal. Nog maar vijf procent van de bomen en planten in ons land is van oorsprong inheems. Door menselijk handelen is veel 'autochtone' vegetatie verdwenen en zijn er bomen en planten uit met name Oost- en Zuid-Europa voor in de plaats gekomen.

Deze bomen en planten zien er weliswaar vaak precies hetzelfde uit als hun inheemse tegenhangers, maar ze zijn andere klimatologische omstandigheden gewend en hebben een ander groeiritme. Ook kunnen ze door hun afwijkende groei- en bloeitijd het ecosysteem verstoren, doordat inheemse insectensoorten zijn ingesteld op een ‘Nederlandse’ bloeiperiode. In het kader van eventuele klimaatveranderingen is het van belang om de diversiteit van bomen en struiken zo groot mogelijk te houden en het inheemse plantmateriaal dat er nog is veilig te stellen en te versterken.

Genenbank

Staatsbosbeheer wil de oorspronkelijk inheemse planten en bomen weer de ruimte te geven. Daarvoor is in 2006 een genenbank opgezet waarin inmiddels 60 van de 114 inheemse bomen- en plantensoorten zijn ondergebracht.

In de natuurgebieden van Staatsbosbeheer worden ondermeer bomen en struiken gebruikt die gekweekt zijn uit de zaden van de genenbank. Op die manier brengen we de oorspronkelijke vegetatie terug in de natuur en dragen we bij aan een duurzaam en gevarieerd Nederlands landschap.