Purmerbos

Een jong bos met slingerende paadjes, avontuurlijke speelplekken en alle ruimte om lekker sportief bezig te zijn.

Werk in uitvoering

Vanaf 18 juli 2016 oogst Staatsbosbeheer hout in het Purmerbos. De werkzaamheden concentreren zich rond ingang de Eik (tegenover de Wherevogels). Het zagen vindt plaats met oogstmachines en neemt enkele weken in beslag. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat enkele paden niet goed begaanbaar of helemaal niet toegankelijk zijn. De paden worden zo snel mogelijk na de boswerkzaamheden weer hersteld. De hondenuitlaters wordt aangeraden hun honden aangelijnd te houden in deze delen van het bos.

Veiligheid voorop

Staatsbosbeheer weegt zorgvuldig af welke bomen moeten worden verwijderd. In verband met de veiligheid is daarom besloten om de grote, zwakke populieren bij entree De Eik weg te halen. Ook worden de essen in het perceel aan de kant van de Purmerenderweg gekapt, omdat deze bomen zijn aangetast door essentaksterfte. In de periode januari tot maart 2017 planten we daar weer verschillende duurzame soorten loofbomen.

Dunning

Naast het verwijderen van deze bomen vindt in andere percelen houtoogst plaats door dunning en verjonging. Bij dunning halen we bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven om verder te groeien. Bij verjonging maken we grotere open plekken. Daar gaan nieuwe, jonge bomen groeien en ontstaat een bos dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is.

Nieuwe bestemming

Het hout van het Purmerbos heeft al een nieuwe bestemming. Het wordt onder meer gebruikt voor pallets, haardhout, vezelhout en de stadsverwarming van Purmerend. De opbrengsten van de houtverkoop gebruikt Staatsbosbeheer voor het beheer van natuurgebieden.

Meer informatie

Lees meer over bosbeheer en houtoogst bij Staatsbosbeheer in het dossier Bos en hout.