Staatsbosbeheer.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Navigatie

Organisatie

Staatsbosbeheer is in 1998 verzelfstandigd en een publiekrechtelijke rechtspersoon geworden. Staatsbosbeheer is een rechtspersoon met een wettelijke taak (RWT). Daarvoor was de organisatie onderdeel van het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Bij de verzelfstandiging kreeg Staatsbosbeheer meer mogelijkheden om eigen inkomsten te verwerven. Sinds de verzelfstandiging zorgt Staatsbosbeheer daar inderdaad steeds meer voor.

Organisatiestructuur

Bij Staatsbosbeheer werken circa 1.000 medewerkers, verdeeld over een 3 divisies en 21 districten. De algehele leiding van Staatsbosbeheer is in handen van de directeur, Ir. S. (Sylvo) Thijsen BNT. Daarnaast zijn er een Raad van Toezicht en een Raad van Advies. Het hoofdkantoor van Staatsbosbeheer is gevestigd in Driebergen. 

organogram Staatsbosbeheer 2014

Kaart natuurgebieden

kaart van natuurgebieden in beheer bij staatsbosbeheer

Kaart van de natuurgebieden in beheer bij Staatsbosbeheer.