Staatsbosbeheer.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Navigatie

Natuurgebied

Allersmaborg

Allersmaborg

Van vluchtplaats in tijden van wateroverlast, tot voornaam woonhuis aan de rivier.

Westerkwartier

Het Westerkwartier in Groningen was een arme streek en is juist daardoor nú zo rijk. Rijk aan natuur, rijk aan cultuur, rijk aan variatie.
Petgaten Bakkerom

Wie aan Groningen denkt, denkt aan hoge luchten, weides en akkers tot aan de horizon. Dat heeft het Westerkwartier. Maar het Westerkwartier heeft meer. In dit gebied ten westen van de stad Groningen is ook moeras en heide te vinden, liggen petgaten en besloten weilandjes met dichte houtsingels. Doordat de bodem van noord naar zuid verandert van zeeklei naar veen naar zand beleef je steeds een ander landschap.

Ten noorden van het Van Starkenborghkanaal is haast geen rechte lijn te bekennen. De weggetjes slingeren, net als de dijken, de sloten en het Reitdiep dat er dwars doorheen stroomt. Hoge wolkenluchten glijden over de dorpjes die op wierden, verhogingen in het landschap, zijn gebouwd.

Op het veen ten zuiden van het kanaal zie je een heel ander Westerkwartier: knusse weilanden door houtsingels omgeven, smalle weggetjes met kleine arbeidershuisjes. Van oudsher woonden en werkten hier kleine, arme boeren die wat vee hielden en turf staken. Doordat ze zo kleinschalig werkten, heeft hier nooit een grote ruilverkaveling plaatsgevonden en is het landschap zo goed behouden gebleven.

Eerder bezocht

Winkel

kaart Westerkwartier

Wegwijzer langs verrassende plekken in de natuurgebieden van Westerkwartier.