Staatsbosbeheer.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Navigatie

Natuurgebied

Allersmaborg

Allersmaborg

Van vluchtplaats in tijden van wateroverlast, tot voornaam woonhuis aan de rivier.

Westerkwartier

Het Westerkwartier in Groningen was een arme streek en is juist daardoor nú zo rijk. Rijk aan natuur, rijk aan cultuur, rijk aan variatie.
Petgaten Bakkerom

In dit gebied ten westen van de stad Groningen liggen weides en akkers, maar ook moeras en heide , petgaten en besloten weilandjes met dichte houtsingels. Doordat de bodem van Noord naar Zuid verandert van zeeklei naar veen naar zand beleef je steeds een ander landschap.

Houtsingels

Ten noorden van het Van Starkenborghkanaal is haast geen rechte lijn te bekennen. De weggetjes slingeren net als de dijken, de sloten en het Reitdiep stromen daar dwars doorheen. Dorpjes zijn op 'wierden, verhogingen in het landschap, gebouwd. Op het veen, ten zuiden van het kanaal, zie je een heel ander Westerkwartier: kleinschalig landschap met weilanden door houtsingels omgeven, smalle weggetjes met altijd een kerktoren in zicht.

Petgaten

Het Westerkwartier heeft veel variatie aan natuur. De lage graslanden zijn meer dan belangrijk voor onder andere weidevogels en orchideeën. In de Doezumermieden vind je veel petgaten en moerasbosjes, als restanten van de turfwinning. Vlakbij Trimunt ligt Jilt Dijksheide, het enig overgebleven heideveld in het Westerkwartier. Verder zijn er in het Zuidelijk Westerkwartier pingo’s te vinden, dit zijn ronde poelen uit de ijstijd.

Eerder bezocht