Zakendoen

Ondernemen in de mooiste natuur van Nederland? Dat kan. Bij Staatsbosbeheer staan we open voor ideeën van ondernemers.

Van idee tot realisatie

Heeft u een idee voor een eigen onderneming in een van de gebieden of monumenten van Staatsbosbeheer? Wij denken graag met u mee. Of u nu inschrijft op een plan van ons of zélf een kansrijk idee hebt: dit zijn de stappen die ondernemers samen met ons doorlopen om hun droom te verwezenlijken.

Ondernemen in 4 stappen

Dit stappenplan is vooral bedoeld voor recreatieve activiteiten met geen of weinig bebouwing. Heeft uw idee betrekking op locatieontwikkeling of gebouwen? Of gaat het om een locatie met meerdere gegadigden? Dit soort projecten zijn aan veel regels onderhevig en kunnen we in veel gevallen nog niet op korte termijn oppakken. De regeling van Staatsbosbeheer op het gebied van locatieontwikkeling en gebouwen wordt in de komende maanden verder uitgewerkt.

Stap 1 - Dromen

Soms zie je een plek waarbij de ideeën zich als vanzelf aandienen. Dat is wat ondernemers kenmerkt. Maar hoe wordt zo’n eerste gedachte werkelijkheid? 

Ondernemen is kansen zien die anderen niet zien. Heeft u een idee dat te maken heeft met een gebied of pand van Staatsbosbeheer? Een horecagelegenheid bijvoorbeeld, of een outdoor-activiteit? U ziet het zelf al helemaal voor zich. Het is dan belangrijk dat u anderen kunt meenemen in dit idee.

Kunt u het voor uzelf samenvatten in een paar heldere zinnen die iedereen begrijpt? Concentreer u op het kernachtig verwoorden van uw plan in een zogenaamde ‘elevator pitch’. Kunt u beeldend uitleggen waar u zelf zo enthousiast over bent? En kunt u ook anderen aansteken met uw enthousiasme? Dan is het tijd voor de volgende fase.

Stap 2 - Onderzoeken

Heeft het idee voor de nieuwe onderneming kans van slagen? Is er een markt voor? Op al deze vragen moet u antwoord zien te krijgen. Daarbij helpen we u graag.

Wilt u uw droom een stap concreter maken? Dan is het tijd voor gedegen marktonderzoek. Welke doelgroep heeft u op het oog? Waar vindt u die? Heeft die ook écht interesse in uw activiteit? En hoe zit het met concurrenten – zijn die er, hoe doen zij het, en is er naast hen genoeg ruimte voor uw onderneming in de lokale markt?

Veel onderzoek kunt u zelf doen via internet. Zijn er al vergelijkbare bedrijven? Kijk daarbij goed naar hun successen en leer van hun fouten. Overleg in deze fase ook met de mensen in uw directe omgeving. Zij kennen u het best en zijn doorgaans het eerlijkst.

Uiteraard denkt ook Staatsbosbeheer in deze fase al graag met u mee. Wij kunnen u adviseren of uw idee op een bepaalde plaats haalbaar is. Een partycentrum in een stiltegebied? Dat wordt lastig. Maar een yogafestival? Dat kan misschien wel. Weet u dat u rekening moet houden met Algemene Voorwaarden van Staatsbosbeheer, en mogelijk met andere regelgeving, zoals voor aanbesteding?

Wij kunnen u advies geven met welke instanties u allemaal te maken zult krijgen. Zoals regionale overheden en waterschappen. Deze partijen letten vaak op specifieke aspecten,  zoals inspraakprocedures of bescherming van grondwater.

Stap 3 - Uitwerken

Op wie gaat u zich als ondernemer richten? Hoe gaat de onderneming eruitzien? Nu uw droom steeds meer werkelijkheid lijkt te kunnen worden, is het tijd voor een gedegen ondernemingsplan.

Een goed ondernemingsplan bevat in de ogen van Staatsbosbeheer in elk geval de volgende aspecten:

  • Kernactiviteit;
  • Kerndoelgroep;
  • Middelen;
  • Verdienmodel;
  • Financiering.

Denk eraan dat uw plan niet alleen bestaat uit tekst. Een goede visualisatie is minstens zo belangrijk. Een artist’s impression van hoe uw droomonderneming eruit komt te zien, zegt meer dan 1000 woorden.

Uw ondernemingsplan moet in eerste instantie Staatsbosbeheer overtuigen: hoe spelen de gebieden of gebouwen van Staatsbosbeheer er een rol in? Wat heeft u van ons nodig? Staatsbosbeheer kan u adviseren aan welke voorwaarden zo’n plan moet voldoen. U kunt (na toestemming) voorbeelden krijgen van soortgelijke plannen van andere ondernemingen, die u kunt gebruiken als blauwdruk. Zo kunt u zich richten op de inhoud in plaats van de vorm.

Daarnaast moet uw ondernemingsplan natuurlijk ook andere partijen overtuigen, zoals regionale en lokale overheden, banken en leveranciers. Zij zijn onmisbaar om uw onderneming op te zetten en tot een succes te maken. Is het plan gereed, dan kunt u het met enthousiasme en overtuiging presenteren. Zodat niet alleen uzelf, maar ook uw partners in dit idee geloven. En u de benodigde financiering en vergunningen kunt gaan regelen.

Wilt u weten hoe u tot een ondernemingsplan komt? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel voor een helder praktijkvoorbeeld.

Stap 4 - Starten

Uw ondernemingsplan is klaar, u weet precies hoe uw onderneming moet gaan draaien en uw contract met Staatsbosbeheer is getekend? Tijd om op de proef op de som te nemen en echt van start te gaan!

Ondernemen betekent in deze fase:

  • Afspraken maken met aannemers en leveranciers;
  • Personeel werven en inhuren;
  • Marketing-/communicatieplan ontwikkelen en uitvoeren;
  • Ruimte en pand inrichten (eventueel).

Nu draait alles om de invulling van praktische zaken. U zult elke dag worden geconfronteerd met kleine of grotere uitdagingen en nieuwe vraagtekens. Gaat het om het gebied of om een bestaand pand, dan helpt Staatsbosbeheer u graag. U kunt rekenen op een vaste contactpersoon, die vanaf het begin bij uw project betrokken is en van de hoed en de rand weet.

De dag dat u start is natuurlijk een feestelijk hoogtepunt van het voorgaande traject. U bent verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van uw onderneming. Daarbij staat u er gelukkig niet alleen voor: ook nu staat Staatsbosbeheer u terzijde. Als aanspreekpunt voor praktische zaken. En als sparringpartner die met u mee vooruitkijkt naar de toekomst.