Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Vastgoed

Wonen of ondernemen in de natuur? Dat kan bij Staatsbosbeheer. We hebben af en toe bedrijfswoningen of percelen grond te koop of te huur.

Contact

Tiny houses

Staatsbosbeheer krijgt regelmatig vragen over locaties voor tiny houses. Hier vind je informatie over wat tiny houses zijn, wanneer het zin heeft om Staatsbosbeheer te benaderen en hoe we eventueel kunnen samenwerken.

Wat zijn tiny houses?

Tiny houses zijn kleine woningen van maximaal 50 m2 die mikken op een zo klein mogelijke ecologische footprint. Staatsbosbeheer werkt met andere organisaties samen in het Testlab Nieuw bos en tiny houses. Er staan geen tiny houses op grond van Staatsbosbeheer (afgezien van een klein aantal tiny houses voor de recreatieve markt). Om in een tiny house te kunnen gaan wonen heb je een plek nodig waar je een tiny house mag neerzetten/bouwen en een omgevingsvergunning. Een “plek hebben” betekent dat je zelf grond in eigendom moet hebben of dat de eigenaar bereid is jou op zijn grond te laten wonen. Een omgevingsvergunning vraag je aan bij de gemeente..

Waar is plek voor tiny houses?

De terreinen die Staatsbosbeheer in eigendom en/of beheer heeft (zie kaart.staatsbosbeheer.nl) hebben (vrijwel) nooit een woonbestemming. Het heeft daarom geen zin om Staatsbosbeheer te vragen of we ergens plek hebben voor tiny houses, dat is momenteel nergens mogelijk.

We komen wel graag in contact met mensen/initiatieven voor tiny houses op percelen die aan ons eigendom grenzen, en die daarover in goed gesprek zijn met de betreffende gemeente. We kunnen dan verkennen of er een samenwerking als goede buren denkbaar is. Wellicht kunnen er afspraken worden gemaakt over het laten aansluiten van paden, kan de inrichting worden afgestemd, kunnen we afspraken maken over het beheer of kan de grond die als natuur wordt ingericht zelfs aan Staatsbosbeheer worden overgedragen.

Contact met Staatsbosbeheer

Als:

  1. je weet waar je wilt wonen, én
  2. de betreffende gemeente heeft aangegeven dat ze het niet per definitie uitsluiten,

dan is het goed om contact op te nemen met Staatsbosbeheer. Je kunt een email met een beschrijving van je project sturen aan Jan-Pieter Peijs. Vergeet niet om duidelijk te vermelden:

  1. om welk perceel het gaat (kaartje met kadastrale aanduiding toevoegen);
  2. met welke gemeenteambtenaar je gesproken hebt over je plannen of in welk beleidsdocument van de gemeente staat dat ze willen meewerken aan Tiny Houses;
  3. of je zelf wensen hebt ten aanzien van een mogelijke samenwerking.

Meer informatie

jan pieter peijs
Vragen over dit onderwerp? Jan-Pieter Peijs Senior medewerker Business Development