Vastgoed

Horecaruimte Buitencentrum Drents-Friese Wold

Buitencentrum Drents-Friese Wold in Appelscha heeft naast een expositieruimte en winkel ook een horecagelegenheid. Voor deze horecagelegenheid zoekt Staatsbosbeheer een nieuwe exploitant om met ons samen te werken.

In het kort

Belangrijk voor ons is een partij die echt met ons wil samenwerken en die:

 • zoveel mogelijk werkt met biologische, eerlijke en lokale producten;
 • als uitgangspunten hanteert: stijlvol, lokaal, seizoensgebonden en gezond, waarbij de smaak voorop staat;
 • samen met ons het verhaal van het Drents-Friese Wold wil vertellen; het grote wold waar natuurlijke processen voorop staan en waar men nog echte wildernis kan beleven;
 • samen met ons gaat zorgen voor inkomsten op een manier waarbij we elkaar versterken en samen een goede boterham kunnen verdienen.
Terras bij Buitencentrum Drents-Friese Wold in Appelscha.

De buitencentra van Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 270.000 hectare natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

Vertrekpunt voor natuurbeleving
De buitencentra zijn voor de bezoekers van onze gebieden een belangrijk vertrekpunt voor natuurbeleving. Een dagje uit in de natuur begint of eindigt in een buitencentrum. Het is ook dé plaats waar we contact maken met het publiek. In de buitencentra komt alles samen wat Staatsbosbeheer te bieden heeft: natuur, beleving, inspanning en ontspanning. We willen met de buitencentra marktleider zijn in het dagje uit in de natuur. Het publiek maakt hier kennis met onze producten en diensten en we streven naar kwaliteit op het vlak van gastheerschap, attractiewaarde en productvernieuwing.

Activiteiten
Publieksactiviteiten in de natuurgebieden rond de buitencentra worden vanuit deze centra verzorgd. Dit gebeurt in het hele land op dezelfde herkenbare manier. Dat geldt ook voor de promotie van de buitencentra en de activiteiten. In de ontwikkeling van producten werken we samen met partijen en ondernemers, die complementair zijn aan Staatsbosbeheer. Daarnaast is de samenwerking met vrijwilligers, die de passie voor het verbinden van mens en natuur met ons delen, essentieel.

Nationaal park
Eén van de acht buitencentra is het Buitencentrum Drents-Friese Wold in Appelscha. Dit bezoekerscentrum fungeert al jaren als één van de toegangspoorten van  Nationaal Park Drents-Friese Wold, een van de grootste aaneengesloten bosgebieden van ons land. Maar dit nationaal park is meer dan bos: je dwaalt hier van zandverstuiving naar vennetje, van heide naar moeras. In de stille kern van het gebied mag de natuur zijn gang gaan. Jaarlijks beginnen 150.000 mensen hun bezoek aan het Drents-Friese Wold bij het buitencentrum. Hiervan komen ruim 100.000 mensen ook daadwerkelijk binnen en in het restaurant.

Horeca
De horeca levert een bijdrage aan het imago van Staatsbosbeheer, is ondersteunend aan het buitencentrum en is passend in zowel inhoud als uitstraling. Het is ons visitekaartje in het uitdragen van de doelstellingen voor duurzaamheid en natuurbeleving. Zowel de horeca als de winkel maken dan ook zoveel mogelijk gebruik van streekproducten voor zover een gezonde bedrijfsvoering dat toelaat. In het aanbod worden de seizoenen gevolgd.

Horecaruimte Buitencentrum Drents-Friese Wold

Het gehuurde: een horecaruimte van circa 118 m² restaurant, keuken en spoelruimte met circa 195 m² verhard buitenterras. De keuken en werkruimte is ongeveer 1/3e van het geheel. In overleg is meer ruimte mogelijk door in het huidige expositie- en winkeldeel ook zitplekken te maken. Ook meer terrasruimte is bespreekbaar.

Huurder huurt de horecaruimte, maakt gebruik van het terras buiten en deelt een aantal voorzieningen (waaronder toiletten) met het buitencentrum. Gezien de nauwe verwevenheid - zeker ook voor het publiek - van buitencentrum en  horeca, wordt op passende wijze invulling gegeven aan de horecaexploitatie. De huurder en buitencentrum werken constructief samen. Niet alleen beheermatig (overleg over schoonmaak, onderhoud, zaalverhuur en dergelijke), maar ook bij het gezamenlijk opzetten, promoten en verkopen van activiteiten en arrangementen. In de informatievoorziening naar gasten versterken de medewerkers van de horeca en het buitencentrum elkaar.

Contractvorm

 • In eerste instantie voor een periode van 2 jaar, maar als we beide een goed gevoel hebben, kan dit verlengd worden naar 5 of zelfs meerdere jaren.
 • Het betreft het gebruik van het restaurant met keuken en terras.
 • Gemeenschappelijk gebruik van de toiletten en entrees.
 • Kosten zoals energie, zakelijke lasten, schoonmaak van de algemene ruimte (toiletten) worden door Staatsbosbeheer doorberekend aan de huurder. Dit gebeurt op basis van een voorschot van de reële kosten met jaarlijkse nacalculatie achteraf.
 • Verhuur huurovereenkomst volgens art 7:290 van het burgerlijk wetboek.

Horecaruimte in Buitencentrum Drents-Friese Wold

Vergoeding en kosten

Huurprijs
De vaste basishuur bedraagt € 30.000,-- per jaar (exclusief BTW) voor de contractperiode van 2 jaar. De huursom en het voorschot op de servicekosten worden door Staatsbosbeheer op maandbasis vooraf gefactureerd aan huurder.

Servicekosten
Kosten voor bijvoorbeeld energie, gas, water en eventuele heffingen worden maandelijks door middel van een voorschot van € 1.000,-- (exclusief BTW) in rekening gebracht. Eénmaal per jaar (1e kwartaal opvolgend kalenderjaar) wordt definitief afgerekend aan de huurder aan de hand van het verbruik, af te lezen op de tussenmeters en de werkelijke kosten.

Openingstijden

De openingstijden van de horeca sluiten aan bij de openingstijden voor publiek van Buitencentrum Drents-Friese Wold. Dat betekent minimaal:

 • Van 1 april t/m 31 oktober alle dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
 • Van 1 november t/m 31 maart op vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
 • In de kerstvakantie en voorjaarsvakantie alle dagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
 • Al naar gelang het concept kunnen, in overleg met het buitencentrum, de openingstijden worden verruimd. Avondopening is dus ook mogelijk. Indien u als ondernemer toch graag één dag in de week vrij wilt zijn begrijpen wij dit. Het is mogelijk één dag niet open te zijn. Bij voorkeur niet de maandag, omdat andere horeca dan al dicht is.

Banquetingservice

 • Het is de bedoeling dat de huurder ook meeprofiteert van de ruimtes die Staatsbosbeheer verhuurt via banqueting activiteiten. Deze standaard activiteiten omvatten het aanbieden van koffie, thee en lunches tijdens vergaderingen of het aanbieden van hapjes, drankjes en buffetten tijdens zakelijke of particuliere bijeenkomsten.
 • De huurder is dus de 'preferred suplier' voor alle banqueting activiteiten in en om het buitencentrum. Dit wil zeggen dat het buitencentrum bij voorkeur alle cateringaanvragen in eerste instantie uitzet bij de huurder tenzij door omstandigheden een andere cateraar prefereert. Indien bijvoorbeeld de horecaverzorging niet ingevuld kan worden, behoudt het buitencentrum zich het recht voor uit te wijken naar derden.
 • Voor evenementen die vallen binnen de reguliere openingstijden en op het terrein rond het buitencentrum wordt de horeca bij voorkeur ook verzorgd door de huurder.

Extra info

Zaalverhuur
Buitencentrum Drents-Friese Wold beschikt over een vergaderzaal die geschikt is voor een groep van maximaal 20 personen. De zaalhuur loopt via het buitencentrum. Staatsbosbeheer onderhoud het klantcontact van aanvraag tot offerte. Het buitencentrum stemt de benodigde catering af met huurder. Buitencentrum en huurder brengen gezamenlijk een offerte uit.

Communicatie en marketing
Huurder en buitencentrum ontwikkelen samen producten en evenementen en treden als één gezicht naar buiten in hun communicatie waarbij huurder zoveel mogelijk aansluit bij de huisstijl en tone of voice van Staatsbosbeheer.

Overname nagelvaste zaken
Een aantal materialen en apparatuur dat nagelvast is, moet worden overgenomen van de huidige horeca-exploitant. De overnamesom ligt rond het bedrag van € 10.000. Een specificatie van deze materialen en apparatuur kan worden opgevraagd.

Inventaris
De aanwezige inventaris is in bruikleen en onderhoud gegeven aan de huurder maar wordt niet vervangen door Staatsbosbeheer. In overleg is een andere inrichting mogelijk. De huidige inventaris hoeft niet te worden overgenomen.

Ontwikkelingen in en rond het buitencentrum
Het buitencentrum van Staatsbosbeheer is in beweging en moet interessant blijven voor bezoekers. Om dit te realiseren wordt gekeken naar mogelijkheden van vernieuwing, zowel in het pand als op het terrein. Intern kan gedacht worden aan de indeling en inrichting van het buitencentrum en de horeca, inclusief het terras en het plein aan de voorzijde van het buitencentrum. Maar ook extern liggen er kansen. Naar verwachting zullen plannen worden ontwikkeld voor een aantal panden in de buurt van het buitencentrum. Horeca-exploitatie maakt mogelijk onderdeel uit van deze nog uit te werken plannen. Een horecaondernemer die bereid is mee te denken, kansen ziet en wellicht kan investeren heeft dan ook de voorkeur.

Procedure

Sluitingsdaum
Ondernemers kunnen hun interesse tonen door het insturen van een plan dat inzicht geeft in de invulling van de horecalocatie, conform de criteria hieronder genoemd. Het voorstel moet uiterlijk 1 december 2023 worden ingestuurd.

Toetsingscriteria
De toetsingscriteria waarop de plannen worden beoordeeld zijn:

 • Omschrijving horecaformule en eventuele (recreatie)activiteiten (aansluiting bij de Staatsbosbeheer doelstellingen en binding met de omgeving).
 • Beschrijving van de inrichting/uitstraling (uitstraling, materiaalgebruik, referentiebeelden).
 • Visie op de toekomst (intern en extern).
 • Financiële haalbaarheid en continuïteit onderneming.
 • Presentatie onderneming.
 • Persoonlijke motivatie en CV.

Voorwaarden
Voor een overzicht van de voorwaarden wordt verwezen naar de concept-huurovereenkomst en de algemene voorwaarden via onderstaande gegevens. Staatsbosbeheer houdt te allen tijde het recht om af te zien van gunning en het aangaan van een overeenkomst met de ondernemers die hebben gereageerd op deze uitvraag. Eventuele kosten die worden gemaakt t.b.v. deze uitvraag worden gedragen door degene die reageert op deze uitvraag.

Vragen
Vragen kunnen worden gesteld via grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van Z23-8399. Een medewerker van Staatsbosbeheer neemt vervolgens contact op om de vragen te beantwoorden.