Vastgoed

Ruiling percelen Aa en Maas (Z23-8016)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop via ruiling van een aantal percelen gelegen in de gemeenten Erp, Mill, Cuijk, Deurne, Veghel en Oploo.

21 juni 2024 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot verkoop via ruiling van een aantal percelen gelegen in de gemeenten Erp, Mill, Cuijk, Deurne, Veghel en Oploo.  Staatsbosbeheer is van oordeel dat bij deze verkoopovereenkomst geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze overeenkomst.

De gronden die het waterschap koopt van Staatsbosbeheer zijn nodig voor de realisatie van de ecologische verbindingszone Lage Raam, De Natuurvriendelijke Oever Laarakkerse Waterleiding, Beek en Kreekherstel De Aa, De EVZ Asten en de natuurvriendelijke oever Sambeekse uitwatering. De aanleg van de EVZ’s en NVO’s dragen bij aan de kerntaakstelling van het waterschap: De zorg voor schoon, voldoende en veilig water. Daarnaast levert het waterschap als compensatie het kadastrale perceel Zeeland, sectie L nr. 654 aan Staatsbosbeheer. Dit perceel sluit aan op andere eigendommen van Staatsbosbeheer en draagt bij aan de realisatie van de robuuste beheereenheid in de Maashorst. Op basis van deze criteria die redelijk, toetsbaar en objectief  zijn, heeft Staatsbosbeheer het voornemen om de kadastrale percelen Erp, sectie R nr 474 en 409 gedeeltelijk, Erp, sectie S nrs. 294, 536, 539 en 1180 , Cuijk, sectie K nr. 3212, Mill, sectie R nrs. 78 en 136, Oploo, sectie M nrs. 127, 139, 143, 168 en 234, Veghel, sectie M nr. 143 en Deurne, sectie T nr. 761 allen in totaal groot 8.2420 ha onderhands te verkopen aan het waterschap Aa en Maas, aangezien op basis van de genoemde criteria  bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat alleen deze wederpartij als serieuze gegadigde in aanmerking komt.

Een belanghebbende die het hier niet mee eens is en ook voor deze overeenkomst in aanmerking wenst te komen dient vóór 11 juli 2024 een reactie bij Staatsbosbeheer in te dienen waarin wordt gemotiveerd waarom hij of zij, onder toepassing van dezelfde criteria, als serieuze gegadigde ook in aanmerking kan komen voor de aankoop van bovenvermelde percelen.

Een reactie als bedoeld kunt u voor 11 juli 2024 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer Z23-8016.