Vastgoed

Pachtovereenkomst Vlieland

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot uitgifte in erfpacht van een perceel grond die dient als ontsluiting van een tweetal bedrijfskavels weg gelegen aan de Korenmansweg te Vlieland.

21 november 2023 – bekendmaking/belangstellingsonderzoek

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot uitgifte in erfpacht van een tweetal percelen grond. Het betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Vlieland, sectie, B, nummers 1288 en 1289 met een grootte van beide 36 m².

De in erfpacht uit te geven percelen liggen direct aangrenzend aan reeds in erfpacht gegeven bedrijfskavels en is onderdeel van de ontsluiting van deze betreffende bedrijfskavels.

Belangstellenden die eveneens belangstelling hebben voor huur van deze grond kunnen dit kenbaar maken door binnen 20 dagen van deze bekenmaking door vóór 11 december 2023 schriftelijk te reageren. Na ommekomst van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen. In uw reactie dient u gemotiveerd aan te geven waarom u belangstelling in het voornoemde perceel heeft. Na ontvangst van eventuele reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure die moet leiden tot de bedoelde overeenkomst en behoudt Staatsbosbeheer zich daaromtrent alle rechten voor. Aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.

Een reactie als bedoeld kunt u uiterlijk vóór 11 december 2023 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer: Z18-19023.