Vastgoed

Pachtovereenkomst Groene Hart (Z24-641)

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om over te gaan tot het onderhands uitgeven van percelen aan de zittende pachter. Deze pachtovereenkomst wordt afgesloten binnen het kader van het programma Natuurinclusieve landbouw van Staatsbosbeheer.

6 februari 2024 - Bekendmaking

Bekendmaking als bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 ECLI: NR.HR:2021:1778,rechtsoverweging 3.1.6.

Het betreft de percelen kadastraal bekend als

Kadaster

 

Perceelnr

Opp

 

Kadaster

 

Perceelnr

Opp

RWK02M 458

GED

7

1,3202

RWK01M 1035

GED

10

0,7687

RWK02M 458

GED

9

1,3807

RWK01M 1035

GED

11

1,2066

RWK02M 458

GED

18

0,6707

RWK01M 1035

GED

12

0,8097

RWK02M 458

GED

17

0,9553

RWK01M 1035

GED

13

1,5707

RWK02M 458

GED

13

0,5180

RWK01M 1035

GED

14

0,2298

RWK02M 458

GED

15

0,3366

RWK01M 1035

GED

15

0,4649

RWK02M 458

GED

11

2,4322

RWK01M 1035

GED

16

1,2892

RWK02M 458

GED

12

1,3354

RWK02M 202

GED

20

0,1669

RWK02M 458

GED

15

1,1276

RWK02M 458

GED

8

1,4857

RWK02M 458

GED

13

0,7713

RWK02M 452

GED

0,1712

RWK02M 458

GED

14

1,5329

RWK02M 452

GED

0,3646

RWK02M 458

GED

10

1,6860

RWK02M 450

GED

0,3432

RWK02M 458

GED

4

0,4545

RWK02M 454

GED

0,0982

RWK02M 458

GED

6

1,1447

RWK02M255

GED

0,2605

RWK02M 458

GED

5

1,0825

RWK02M 259

GED

0,3441

RWK02M 458

GED

4

1,4033

RWK02F 836

GED

1,1339

RWK02M 1167

GED

1

1,4056

RWK02F 836

GED

0,6163

RWK02M 1167

GED

2

1,7829

RWK02M 1167

GED

3

1,9184

RWK02M 1167

GED

7

0,9880

RWK02M 1167

GED

4

1,1098

RWK02M 1167

GED

8

0,7857

RWK02M 1167

GED

5

0,9448

RWK02M 1167

GED

9

1,4165

RWK02M 1167

GED

6

1,0412

RWK02M 1167

GED

10

1,8467

totaal

 

 

69,4113

RWK02M 1167

GED

11

3,6187

RWK02M 1167

GED

12

1,2239

RWK02M 1167

GED

13

3,3023

RWK02M 257

GED

4

1,0851

RWK02M 949

GED

8

1,0358

RWK02M 235

GED

7

1,4014

RWK02M 952

GED

9

1,8305

RWK02M 272

GED

5

1,0357

RWK02M 272

GED

6

2,2350

RWK02M 257

GED

3

1,8613

RWK02M 458

GED

16

0,4616

RWK02M 952

GED

0,5778

RWK02M 202

GED

17

2,1556

RWK02M 202

GED

19

0,9169

RWK02M 202

GED

21

0,5050

RWK02M 202

GED

22

0,5976

RWK02M 202

GED

18

2,2629

RWK02M 259

GED

0,5887

 

Staatsbosbeheer veronderstelt dat er, naast de wederpartij waarmee Staatsbosbeheer voornemens is de overeenkomst aan te gaan, geen andere gegadigden zullen zijn voor deze overeenkomst. Wanneer er echter toch andere belangstellenden zijn die ook in aanmerking wensen te komen voor deze overeenkomst en die van mening zijn dat zij het doel kunnen realiseren en aan de voorwaarden kunnen voldoen zoals blijkend uit het voorgaande kunnen zij dit kenbaar maken door binnen 20 dagen na de bovenvermelde publicatiedatum een gemotiveerde reactie per e-mail te sturen. Na het verstrijken van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen

Een reactie als bedoeld dient u binnen de hiervoor genoemde reactietermijn per e-mail te sturen naar: grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl.
• Zaaknummer Z24-641
• De datum van publicatie van het voornemen;
• Uw (bedijfs)naam, adres en woonplaats en adres van het bedrijf;
• Waarom u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde moet worden aangemerkt. Wilt u daarbij uitdrukkelijk ingaan op de wijze waarop u het perceel wilt gebruiken;
• Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient (bijvoorbeeld namens een bedrijf).
In geval van ontvangst van reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure.

Wanneer u hierover nog vragen hebt, kunt u die sturen naar het bovengenoemde e-mailadres, eveneens onder vermelding zoals bovenstaand genoemd. Het insturen van vragen geldt niet als een reactie zoals hierboven bedoeld is en wijzigt de reactietermijn voor het indienen van een reactie niet.

Staatsbosbeheer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alsnog af te zien van de voorgenomen overeenkomst; aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.