Vastgoed

Pachtovereenkomst Ambt-Doetinchem (Z18-4537)

Staatsbosbeheer is voornemens om een geliberaliseerde pachtovereenkomst aan te gaan met een agrariƫr.

6 juni 2024 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om een gedeelte van de onderstaande percelen in gebruik te geven onder bepaalde voorwaarden.

Gemeente

Sectie

Nr

Grootte

Ambt-Doetinchem

K

383 ged

6.14.00 ha

Ambt-Doetinchem

K

699

0.40.80 ha

Ambt-Doetinchem

K

969

0.65.75 ha

Ambt-Doetinchem

K

1031 ged

0.36.85 ha

Ambt-Doetinchem

L

15 ged

1.16.00 ha

Ambt-Doetinchem

G

2032

0.48.85 ha

Ambt-Doetinchem

G

2033

4.01.60 ha

Ambt-Doetinchem

G

2383

1.54.35 ha

Ambt-Doetinchem

G

2384

0.81.85 ha

Totaal

 

 

15.60.05 ha

 

Indien u wenst om het huidige teeltseizoen de betreffende gronden in gebruik te krijgen kun u dit schriftelijk kenbaar maken voor 26 juni 2024. Na ommekomst van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen. In uw reactie dient u gemotiveerd aan te geven waarom u belangstelling in het voornoemde perceel heeft. Na ontvangst van eventuele reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure die moet leiden tot de bedoelde overeenkomst en behoudt Staatsbosbeheer zich daaromtrent alle rechten voor. Aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.


Een reactie als bedoeld kunt u uiterlijk vóór 26 juni 2024 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer: z18-4537