Vastgoed

Kavelruil Mieden (Z24-2602)

Staatsbosbeheer is voornemens om diverse percelen landbouwgrond, groenstroken, bermen en water in te brengen in een kavelruil die geïnitieerd wordt door de provincie Provincie Friesland.

28 maart 2024 - Bekendmaking

Staatsbosbeheer heeft het voornemen om een gedeelte van de onderstaande percelen in gebruik te geven onder bepaalde voorwaarden.

Kadastrale gemeente Sectie Nummer  
Bergum   H  547  
Bergum   H  2312  
Bergum   H  2313  
Bergum   H  2314  
Bergum   H  749  
Bergum   H  750  
Bergum   H  753  
Bergum  H  754  
Bergum  H  3432  
Akkerwoude  N  418  
Bergum  H  666  
Bergum   H  625 ged
Drogeham  B  1542  
Drogeham  B  2620 ged
Drogeham  B  2620 ged
Drogeham  B  2621  
Drogeham  B  2622  
Drogeham  B  2623  

Belangstellenden die eveneens in aanmerking willen komen om de voormelde onroerende zaken aan te kopen kunnen dit kenbaar maken door vóór 17 april 2024 schriftelijk te reageren. Na ommekomst van deze periode is het niet meer mogelijk om een reactie in te dienen. In uw reactie dient u gemotiveerd aan te geven waarom u belangstelling in het voornoemde perceel heeft. Na ontvangst van eventuele reacties naar aanleiding van deze bekendmaking zal Staatsbosbeheer zich beraden op het vervolg van de procedure die moet leiden tot de bedoelde overeenkomst en behoudt Staatsbosbeheer zich daaromtrent alle rechten voor. Aan deze bekendmaking kunnen geen rechten worden ontleend.

Een reactie als bedoeld kunt u uiterlijk vóór 17 april 2024 sturen aan grondengebouwen@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van zaaknummer: Z24-2602.